Dvojnásobná nezaměstnanost barevných, má zachránit evropský pracovní trh


Jedním z oblíbených propagandistických evergreenů imigrační politky, který má obhájit imigraci cizích neevropských etnik do Evropy je, že tyto imigranty potřebujeme z důvodu nedostatku pracovníků v určitých oblastech průmyslu, kde by tito imigranti, měli evropským ekonomikám vythnout trn z paty.Nicméně jako obvykle, se zde ze strany oficiálních míst jedná v lepším případě o idealismus, či spíše o iluzi, a nebo přímo o prachobyčejnou lež, jejímž cílem je veřejné mínění manipulovat.

Black-unemployment-rate-004.gif

A tak představa, že se příslušníci těchto etnik ve větší míře uplatní dlouhodobě na pracovním trhu Evropy, je vzhledem k zemím, kde s těmito etniky mají už dlouhodobé zkušenosti, vyloženě bláznivá.Problémem tak není ani tak jazyková bariéra, ani neodbornost, což by se dalo časem vyřešit, nýbrž fakt, že příslušníci těchto etnik dlouhodobě vykazují nízký zájem o pravidelné zaměstnání i v zemích, kde žijí již mnoho let, nebo se zde už přímo narodili a jazyková bariéra tak zde neexistuje.Kromě toho tyto země, dlouhodobě investují významné prostředky na vzdělání a rekvalifikaci těchto etnik.V USA tak přestože existují specielní fondy pro podporu černých studentů, zatímco pro podporu bílých studentů nikoliv, na nezaměstnanosti se tento rozdíl překvapivě příliš neprojevuje.

Navzdory všem těmto snahám, je tak zaměstnanost barevných stále velmi nízká a nelze to omluvit pouze nižší vzdělaností.I když mnozí černí Američané jsou stejně vzdělaní jako bílí, je u nich mnohem nižší pravděpodobnost, že si budou hledat zaměstnání.A tak i u černých Američanů se stejnou úrovní vzdělanosti jako u bílých Američanů, míra nezaměstnanosti je stále téměř dvakrát tak vysoká.Ještě vyšší rozdíl mezi bílými a černými je u těch, kteří nedokončili střední školu.U těchto bílých Američanů  byla míra nezaměstnanosti 6,9 procenta, ale u černých Američanů, byla situace mnohem horší.Jejich míra nezaměstnanosti činila téměř dva a půl krát více, tedy 16,6 procenta.V důsledku tak bílí Američané s nižším dosaženým vzděláním, mají téměř stejnou nezaměstnanost, jako černí Američané se vzděláním vyšším.

Nicméně tyto pro černou populaci nelichotívé statistiky ještě milosrdně zkreslují, jelikož situace u mladých černochů je o  mnoho horší.A tak podle dat vládní BLS, je nezaměstnanost u 16 – 19 letých afroameričanů za rok 2015 šestkrát vyšší, než je národní průměr.Situace je podobná i v zemích Evropy, které mají to štěstí, že se musí už léta potýkat se sociálními problémy těchto etnik.Ve Velké Británii tak mezi černými muži ve věkové kategorii 16 – 24 let, je padesátiprocentní nězaměstnanost.Oproti bílým této věkové skupiny, je pak nezaměstnanost dvojnásobná.Co je ovšem ještě horší, tato situace se nezlepšuje, ale naopak.Nezaměstnanost mezi černými muži, se tak s 28.8% v roce 2008, zdvojnásobila na  55.9% v roce 2011.Mimochodem je pozoruhodné, že ve VB, navzdrory rozdílnému pracovnímu trhu, zastoupení průmyslu a dalším ekonomickým odlišnostem, i lišící se míře celkové nezaměstnanosti, poměr mezi nezaměstnanými černochy a bělochy, prakticky kopíruje situaci v USA.Je tedy zřejmé, že problém nebude v podmínkách a možnostech uplatnění se na pracovním trhu, ale v samotném černošském etniku.

Vzhledem k těmto zkušenostem z USA a VB, je opravdu bizarní, že politici stojící v čele mnoha evropských států, stále zastávají stanoviska, podle kterých, má být imigrace těchto barevných ras do Evropy nějakým přínosem, když je prokazatelné, že jediným “přínosem” této imigrace, bude nárust násilné kriminality, včetně kriminality se sexuálním motivem, a masivní zvýšení nezaměstnanosti.

Advertisements