Ministerstvo Nordrhein-Westfalen: prsty se neznásilňuje


Podle mainstreamových zdrojů, měla oficiální místa  spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko snahu, zamezit řádnému vyšetření sexuálních útoků ze silvestrovské noci.Z těchto kriminálních činů bylo vyšetřováno kolem 150 jedinců a v převážné většině, se mělo jednat o imigranty z Maroka a  Alžírska.

Rapefugees-Not-Welcom

Samozřejmě, že se podobné útoky neodehrály pouze v této spolkové zemi.Tyto kriminální činy nebyly neobvyklé ani v Kolíně nad rýnem a dalších německých městech.Podobnou zkušenost pak má s těmito útoky také Švédsko.Začalo to ovšem už v roce 2014, a  pokračovalo to i během loňského ročníku hudebního festivalu.Policie přesto tvrdila, že tam bylo relativně málo zločinů a zatčených, vzhledem k počtu účastníků. Interní zprávy ale mluví jinou řečí.Policie však nemá snahu odhalit etnický původ těchto útočníků ze strachu, aby nebyla obviněna z rasizmu, což je naprosto absurdní přístup, možný snad jen v absurdistánu.

Neustále znovu a znovu se tak dostává na povrch, že oficiální místa včetně policie, nemají zájem tyto sexuální zločiny těchto cizích ras řádně vyšetřit, ale naopak je bagatelizovat a zametat pod koberec.Je tedy zjevné, že státní instituce, nemají snahu vlastní obyvatelstvo, které si tyto instituce platí z daní chránit, ale naopak berou v ochranu cizí vetřelce, kteří v Evropě opakovaně páchají násilnou a sexuální trestnou činnost.

My samozřejmě dávno víme, co jsou tyto hordy přivandrovalců zač, jelikož mnohaletou zkušenost s těmito etniky mají už v USA a nemusíme tedy čekat na to, až bude mainstreamu jejich pány  milostivě dovoleno, něco málo z těchto svinstev zveřejnit.Kdo tedy naivně nečeká na “informace” od hlásných trub demokratury už ví, že barevné rasy se na násilných a sexuálních zločinech, podílí mnohonásobně častěji, než příslušníci rasy bílé a že je tedy jakákoliv integrace těchcto etnik do kulturní, spořádané a zákony se řídící společnosti, absolutně nemyslitelná.

Advertisements