EU zafinancovala “studii” Protokolů sionských mudrců


Pokud by vás zajímalo, jaké zvláštní projekty jsou také z peněz EU financovány a na jakých projektech má EU takový  zájem, že neváhá do nich investovat, tak studie věnována Protokolům sionských mudrců, je jedním z těch dosti bizarních a EU ji financuje z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR, tedy i z daní poplatníků.

protocols.eu

Přestože se všude z mainstreamu dovídáme, že Protokoly jsou prokazatelně odhalený podvod a podvrh, takže by jeden mohl nabýt dojmu, že se jimi už nemá cenu dál vůbec zabývat, EU se navzdory tomuto tvrzení rozhodla, financovat studii, která měla opět znovu prokázat, že se skutečně jedná o podvod a podvrh.Někdo v centrále EU, tak navzdory sebejistému prohlašování, které se notoricky objevuje v mnoha masmediích, má zjevně pocit, že pro znevěrohodnění tohoto dílka, nebylo uděláno ještě stále dost a vlastně tak dokazuje, že evropská nomenklatura moc dobře ví, co za obsahem Protokolů je, a snaží se proto znovu potenciální zájemce o tuto knihu přesvědčit, že to podvrh opravdu, ale opravdu je.

Samotná studie tak začíná líčením, jak se protokoly  objevily a z jakých zdrojů čerpaly.Kromě zdrojů, které jsou nepodstatné, je zde i uvedeno, že  určitý vliv pravděpodobně měl i text Theodora Herzla z jeho knihy Der Judenstaat.To že Herzlovy texty a to především ty z jeho deníků, které zde překvapivě zmíněny jako zdroj nejsou, naprosto jasně s texty v Protokolech korespondují, respektive jsou téměř identické, zde zmíněno už pochopitelně taky není.Napsat tedy pouze, že Herzlovy texty měly na obsah Protokolů “pravděpodobně určitý vliv”, je hrubé zkreslení, ba přímo zatajení klíčového materiálu, což je typický pavědecký, či spíše podvodný přístup, jelikož se dá jen těžko uvěřit tomu, že autorka, která vystudovala historii a filozofii na Universitě Palackého v Olomouci, by o těchto materiálech neměla povědomí.

Zatímco se tedy autorka této rádoby studie dokonce namáhala vytvořit srovnávací tabulku textu Dialogu, jenž měl odhalit pikle Napoleona a textu Protokolů, podobné přehledné srovnání textů Herzlových a dalších významných sionistů, které s texty z Protokolů zjevně korespondují, by jste v této “studii” hledali marně.O velmi výživných textech předních sionistických osobností, které se mnohokrát vyslovily v naprosto stejném duchu, v jakém hovoří i texty v Protokolech sionských mudrců, zde pochopitelně nenajdete taky ani zmínku a na nějakou jejich ukázku můžete rovnou zapomenout.

Tato pseudostudie, která nese prokazatelné znaky cherry pickingu, není především žádná studie, ale manipulace, která se snaží svést na falešnou stopu a vyzdvihuje nepodstatné, nebo málo podstatné vedlejší zdroje.Zdroje klíčové, kterými byly veřejně hlásané myšlenky vůdčích sionistů té doby, jsou ignorovány, protože jejich uvedením, by se celá pochybná konstrukce, na které autorka tuto studii vybudovala, zhroutila jako domek z karet, a bylo by okamžitě jasné, že existence, či neexistence nějakých  Protokolů, je zcela nepodstatná.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s