Šestimilionové náboženství


Jak tvrdí Rabín Arye Friedman, číslo 6 000 000 úmrtí během tak zvaného holocaustu pochází z proroctví z doby dávno před druhou světovou válkou a má pouze symbolický význam.Skutečnost je taková, že sionistická propaganda ve snaze o vytvoření samostatného židovského státu s tímto počtem ohrožených, nebo zabitých Židů, operovala už desítky let před tím, než vůbec druhá světová válka začala.Trvalo sice mnoho dalších desítek let, než se toto dogma prosadilo, nicméně dnes už ho vycvičený mainstream opakuje při každé možné i nemožné příležitosti a nezaostává v tomto směru, ani filmová a jakákoliv jiná tvorba.

4to1,5

Pro to, že toto číslo nikdy nemělo s realitou nic společného a 6 000 000 je pouze kabalistické číslo, které mělo vyvolat sympatie a zajistit finanční podporu pro sionistické snahy o vytvoření židovského státu v Palestině, existuje pak mnoho důkazů, které v mainstreamu nenajdete, protože by narušily šestimilionový mýtus, který je základním kamenem rádoby historie první poloviny dvacáteho století.Tato šestimimilionová bajka, která se objevila poprvé už koncem 19. století, byla bajkou tehdy a je bajkou i dnes.

Jelikož tak toto číslo je posvátné, či spíše už je uctíváno jako svaté, oficiální “historiografie” se ho urputně drží, přestože bylo nutno počty mrtvých po pádu komunismu silně zredukovat.To ovšem nemá na celkový šestimilionový počet údajných obětí překvapivě žádný vliv a je tedy zřejmé, že se zde nejedná o žádnou historickou vědu, ale o ryzí náboženství, které potřebuje věřící a narozdíl od vědy, jsou zde všichni pochybovači nepohodlní a je třeba je umlčet.

Důvod fixace na toto číslo vychází z dávného náboženského proroctví  v Tóře.Podle některých zdrojů, proroctví říká, že předtím, než Židé budou moci dobýt Palestinu a založit židovskou vlast s názvem “Izrael”, 6 000 000 Židů bude muset nejprve zahynout jako oběti v ohni (“Holocaust”).Židovské proroctví v Tóře tedy vyžaduje, aby 6 milionů Židů zmizelo předtím, než bude moci být vytvořen stát Izrael.To je důvod, proč Tom Segev, izraelský historik, prohlásil, že “6 000 000” je pokusem transformovat holocaust do státního náboženství. Těch, šest milionů, podle proroctví, muselo zmizet v “hořících pecích”.Jak Robert B. Goldmann píše: “bez holokaustu, by nebyl  žádný židovský stát “.

Ne nevýznamnou roli, v udržování šestimilionového mýtu, hrají nesporně finance, které zastupcům údajných obětí, dokáží vydělat vskutku významné částky.Kolik pak vysouzených dolarů, končí v kapsách třeba i postižených nacistickou politikou a kolik v kapsách podnikatelů s holocaustem, podrobně popisuje kniha Normana Finkelsteina, Průmysl Holocaustu.

Následující reprodukce mnoha novinových výstřižků a článků ukazují, že posvátných a současně krvácejících, trpících i vražděných 6 000 0000 Židů, se v novinových článcích objevovalo už od počátku dvacáteho století.Jen s tím rozdílem, že v té době ještě nebyly použity proti Německu, ale především proti Rusku, a vůbec jako páka, která měla dopomoci k dosažení sionistických cílů v Palestině.

1900 – Americký sionistický vůdce, Rabbi Stephen S. Wise

“Je zde 6 mil živoucích, krvácejících a trpících argumentů ve prospěch sionismu”

6.1

1902 – Desáté vydání Encyklopedie Britannica

“Šest Milionů Židů” v Rumunsku a Rusku, je “systematicky degradováno.”

6.2

1905 – Židovský kazatel prohlašuje, že svobodné Rusko s šesti miliony Židů by mohlo znamenat konec sionismu.

6.3

1905 –  The New York Times
“Od roku 1890 do roku 1902, 6 000 000 židovských rodin, bylo vyhnáno z Ruska”

6.4

1906 – Židovský publicista tvrdí, že ruská vláda má “řešení židovské otázky” a že toto řešení  by znamenalo “vražedné vyhlazení” 6 000 000 Židů.O vyhlazení 6 000 000 příslušníků židovského etnika se tedy v židovských kruzích mluví už v roce 1906.

6.5

1910 – Ve výroční zprávě American Jewish Committee  je tvrzeno, že od roku 1890, Rusko má politiku na “vyhnání nebo vyhlazení” šesti milionů Židů.Legenda o vyhlazení 6 mil. Židů získává u židovských zdrojů zjevně na popularitě a v prvních letech 20. století už není nic vyjímečného se s ní setkat.Zatím je ovšem z plánu na vyhlazení těchto šesti milionů viněno Rusko.

6.6

1911 – Max Nordau, spoluzakladatel Světové sionistické organizace spolu s Theodorem Herzlem, ve svém  ohromujícím výroku na desátém sionistickém kongresu v Basileji tvrdil, že 6 000 000 Židů má být zničeno.Tedy více jak třicet let před konferencí ve Wannsee, kde se mělo údajně poprvé v historii plánovat “konečné řešení židovské otázky” a sionisté dokonce už 30 let před tím znali, i přesný počet jeho údajných obětí.

6.7

1919 – Krátce po konci první světové války, sionisté psali o hrozícím holocaustu šeti milionů Židů.

6.8

1921 – Šest milionů ruských Židů čelí vyhlazení při masakrech.Opět desítky let před údajnou likvidací 6 milionů nacisty, má být vyhlazením ohroženo 6 milionů příslušníků židovského etnika v Rusku.

6.9

1936 – Sionisté i nadále agitují pro Palestinu. The New York Times oznámil, že sionistické skupiny  zoufale lobbovaly u amerických křesťanských vůdců, křesťanských organizací a britské vlády, za pomoc při vytvoření “židovského národa v Palestině”, aby tak zachránily Židy z “evropského holocaustu.”Tyto nápadně prorocké výroky byly vysloveny roky před vznikem koncentračních táborů pro Židy  a více než tři roky před německou invazí do Polska.

6.11

1940 – Nahum Goldmann, sionista a pozdější dlouholetý předseda Světového židovského kongresu předpovídá 6 000 000 židovských obětí už rok a půl před konferencí ve Wannsee, tedy v době, kdy ještě sami nacisté neměli tušení, jak s židovským etnikem, po uzavření židovské emigrační cesty do Palestiny, vlastně naloží a kdy počet příslušníků židovského etnika na územích pod vlivem Německa, tohoto počtu zdaleka nedosahoval.

6.12

V roce 1933 se Hitler dostává k moci v Německu.V  protikladu s židovskými bankovními zájmy, které prospívají lichvě (půjčování peněz na úrok a tvorbě dluhových otroků), Hitler okamžitě začíná tisknout svou vlastní státem kontrolovanou a prací krytou měnu, a ničí tak smrtící sevření monolitického bankovnictví vedeného Rothschildy a Warburgy.Z tohoto důvodu světové židovstvo vyhlašuje válku Německu už v březnu 1933, tedy v době, kdy žádná protižidovská opatření v Německu neexistovala.Židé na celém světě spouští globální ekonomický bojkot německého zboží, ve snaze ekonomicky udusit Německo a svrhnout Hitlerovu novou vládu.

Tato “šestimilionová” propaganda pak pokračovala po dobu celé války, aniž by byla stejně jako v obdobích před druhou světovou válkou brána příliš vážně, protože všichni měli ještě v živé  paměti, že sionisté tento mýtus šíří už dlouhá desetiletí, jen nyní oportunisticky přenesli mýtus o vyhlazení šesti milionů Židů z Rusů na Němce.Teprve až v letech po válce, kdy pamětníků této propagandy už významně ubylo, se tento mýtus stal součástí  oficiální historie a ovládl i  školní učebnice a prakticky vše, kde se lze setkat s výkladem oficiální historie první poloviny 20. století.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s