Xenofobie v newspeaku demokratury


Jako první přišel s termínem Newspeak George Orwell ve své knize 1984.Newspeak – novořeč, měl sloužit v tomto románu vládnoucí straně tak, aby občané neměli možnost vyjádřit nesouhlas a kritizovat tak její politiku.Něco velmi podobného, můžeme v současnosti pozorovat u vládnoucích demokratur.Zatím sice nedochází k tomu, aby některá slova byla zcela odstraněna, jako v Orwelově knize, nicméně lze pozorovat prokazatelnou snahu, význam některých slov měnit tak, aby se daly vládnoucí mocí v kombibnaci s gumovými paragrafy, dobře zneužít proti komukoliv.

newspeak

Ukázkovým příkladem je pak xenofobie, kterou mainstreamová media z nějakého důvodu milují a zneužívají ji v současnosti při každé možné příležitosti.A to často i v naprosto nesmylných spojeních, což je pro tyto media typické.Běžně tak můžeme vidět, že mainstreamové závislé zdroje opakovaně používají spojení jako “xenofobní nálady” (1), (2), (3), přestože xenofobie nemá s náladami nic společného.To jen dokazuje, že vládnoucí politici jsou notně omezení a mainstream velmi ochotně jejich bláboly do omrzení prezentuje, jako nezvratné pravdy. Snaží se tak těmito nesmysly nejspíše ve veřejnosti vyvolat dojem, že xenofobie je jakási patologická nálada, kterou lze výchovou, či nějakým podobným způsobem eliminovat.Vzhledem k tomu, že xenofobie je človeku i zvířatům vlastní po celou dobu jejich existence, je to zjevně jen propagandistická konstrukce.Tato skutečnost tak jasně dokazuje, že primárním cílem těchto medií není informovat, nýbrž manipulovat.

Kromě snahy prezentovat xenofobii široké veřejnosti jako cosi negativního a tedy zavrženíhodného, je zde prokazatelná také snaha, měnit samotnou definici xenofobie v odborné literatuře tak, aby tato definice byla co nejširší a současně ji spojovat s pojmy, které jsou vnímáné ve společnosti negativně.Případní pochybovači, kteří jsou pro demokratu extrémně nebezpeční a které nedokáže zmanipulovat polodebilní propaganda určená pro široké masy, tak mají být přesvědčeni rádoby odbornými publikacemi, které působí dojmem vědeckosti, aniž by ovšem vědecké byly.

V publikacích, jako jsou různé slovníky a encyklopedie, je tak definice xenofobie cíleně měněna, což si lze snadno ověřit.Ve starších zdrojích je xenofobie definována jako obavy z něčeho cízího, obavy z něho, strach z něho.V některých, jako třeba v Naučném slovníku B.Kočího z roku 1925 toto heslo ani nenaleznete, což taky něco naznačuje.V Malé československé encyklopedi z roku 1978, je pak xenofobie definována jako odpor, nepřátelství, nedůvěra k něčemu cizímu, strach před ním.Ve Slovníku cizích slov z roku 1985, pak najdeme definici prakticky identickou.Tehdejší komunistická moc, tak zjevně neměla důvod, tuto základní definici jakkoliv upravovat, či uměle rozšiřovat a tato veskrze neutrální definice zůstala zachována.

To se ovšem významně mění v roce 1995, tedy paradoxně po pádu komunismu, a to ve chvíli, kdy se nová moc už dostatečně etablovala.V Akademickém slovníku cizích slov, je tak původní definice xenofobie rozšířena o nenávist k cizincům.To je ovšem, ač to tak na první pohled nemusí působit, významná změna.Zatímco tedy původní definice xenofobie byla naprosto neutrální a nebyl v ní konkretizován žádný objekt, to se v roce 1995 mění a definice je rozšířená tím, že je tento objekt definován a maji jím být právě cizinci.To je ovšem zjevně pavědecký a účelový  přístup, protože proč jsou zmíněni zrovna cizinci a ne třeba cizí potraviny, či cokoliv jiného.Někdo tedy už tehdy zjevně počítal s přílivem nekulturních etnik do Evropy a začal si tak pro jeho obhajobu vytvářet vhodné podmínky.Ani tato úprava však  nestačila a tak v roce 1998 ve IV. svazku Všeobecné encyklopedie bylo u xenofobie doplněno, že jde o primitivní nenávist a odpor ke všemu cizímu a neznámému a základ šovinismu a rasizmu.Tady už je do oči bijící, že xenofobie má být vnímana veskrze negativně, jako cosi primitivního, co nutně vede až k rasizmu.To je samozřejně nesmysl, nikdy nic takové nebylo prokázáno a ani nemohlo.”Primitivní” je pak podle této “logiky” také třeba samotný strach, který bude nejspíše demokratura taky brzo označovat, jako cosi nežádoucího.

To, že se xenofobie, která člověka i další tvory bezpečně provedla celou evolucí až do dnešních dnů, stává pro chorou demokraturu nežádoucí, protože brání bezproblémové imigraci primitivů do Evropy, je zřejmé.Xenofobie vždy sloužila jako obranný mechanismus a strach z cizího byl oprávněnou ochranou, protože nově příchozí mohli být reálnou hrozbou a jak ukazuje historie, velmi často jí taky byli.Dnes se nás však propaganda demokratury snaží podvodně přesvědčit, že hrozbou tito příchozí nejsou, čímž nám ovšem bezděky říká, že musíme být dvojnásob ostražití.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s