Které mainstreamové zdroje lžou?Nejspíš úplně všechny


V důsledku se množících internetových informačních zdrojů, které píší mírně řečeno poněkud odlišně, něž závislá mainstreamová media, začaly vznikat aktivity, které se snaží vliv těchto zdrojů na veřejnost co možná nejvíce omezit, jelikož podle nich, údajně šíří  klamavé, dezinformační zprávy, lživou propagandu, konspirační teorie a “bludy”.Protože v seznamech, které lidé stojící v pozadí těchto iniciativ vytváří, se nenachází žádné mainstreamové zdroje, přestože by dle našeho názoru měly, rozhodli jsme se ověřit, jak to se seriozním přístupem k informování veřejnosti u těchto zdrojů vlastně je a zda náhodou taky nešíří bludy.

media

Protože pochopitelně nejsme schopni pročíst a už vůbec ne objektivně posoudit stovky webů a další stovky témat, která se na nich nachází jako pan Dočekal, vybrali jsme si jen  jedno téma a jen několik zdrojů, což jak se ukázalo, naprosto stačilo, aby jsme tyto dezinformační  zdroje, usvědčili ze lži.

Jako téma jsme tedy vybrali jednu historickou událost, která je podle oficiální historografie údajně spolehlivě prověřená a nemohou tak vznikat v případě jejího výkladu žádné rozpory.Je dokonce chráněna zákonem, který má zajistit, že nebude docházet k odlišnému výkladu, než k tomu oficiálnímu.Touto událostí je Holocaust, takže se nyní přesvědčíme, jestli mainstream v tomto směru svým čtenářům nelže, či nešíří bludy, které jsou strážcům toho jedině správného internetu, trnem v oku.

Začneme webem, který nese název Židovský tiskový a informační servis.Na tomto webu se v článku k 70. vyročí osvobození Osvětimi píše, že v tomto koncentračním táboře “v průběhu pěti let zahynuly asi 4 miliony lidí”.Internetová encyklopedie Wikipedia pak říká, že “v tomto táboře zahynulo 1,1 milionu lidí”.V článku na novinky.cz, se pak tvrdí opět něco jiného, když se zde píše že “před 70 lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim, ve kterém zahynulo 1,5 miliónu lidí”.Portál iDnes zase uvádí, že na tomto místě “byl zabit přes milion lidí”.

Jak vidno, mainstreamové zdroje prokazatelně lžou a nebo v lepším případě šíří bludy, za což by se měly dostat taky na seznam stránek se sporným obsahem, který zřídil pan Smatana.Současně, by se také tyto weby měly dostat před soud za popírání Holocaustu, jelikož ho zredukovaly oproti údaji na webu Židovského tiskového a informačního servisu rovnou až o 75%, takže z něho moc nezbylo.Dále by se to dalo klasifikovat jako šíření nenávisti vůči  Židům, podobně jako byl odsouzen A. Bartoš, který si ovšem pouze dovolil, citovat Herzlovy výroky.Mainstreamová media tak mají nejspíše od demokratury udělen jakýsi generální pardon, protože nám není známo, že by za tato tvrzení, někdo podal na tyto weby žalobu, nebo že by se dostaly před soud.Tato bizarní situace, která panuje v udávaných počtech obětí, však internetové inkvizitory nechává v klidu a je podle nich zřejmě v pořádku, že mainstreamové zdroje udávají počty lišící se o 75%, což v přepočtu na reálná čísla, jsou rovnou 3 miliony.

Tato malá ukázka výběru z článků publikovaných v mainstreamu tak  jednoznačně prokazuje, že se zde šíří naprosté nesmysly, podle toho, jak se to zrovna komu hodí a současně se porušuje (absurdní, ale bohužel stále platný) zákon.Je tedy zřejmé, že pánům Smatanovi, ani Dočekalovi, nejde vůbec o to, očistit internet od neseriozních zdrojů informací, ale pouze od těch, které se někomu nahoře nehodí, jelikož mu tyto zdroje, odmítají zobat z ruky.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s