Navzdory bajkám mainstreamu, obětí policejní střelby jsou v USA především Američané evropského původu


Mainstreamová media pravidelně tendenčně referují o případech, kdy policie v USA zastřelí, či postřelí Američana tmavé barvy pleti, čímž vzhledem k reálně situaci, cíleně vytváří u svých konzumentů přesvědčení, že policie je vůči barevným rasistická a na černochy se zaměřuje.Ve skutečnosti  černoši mají nepřiměřeně výrazně vyšší míru násilné trestné činnosti a u afroameričanů je 6 krát více pravděpodobné, že  spáchají násilný trestný čin, než je tomu u  Američanů bílých.

nypd1

Přestože tak ke střelbě černochů na policii dochází v téměř 70% podezření z  kriminálního jednání a zabití jsou policií pouze ve 22% případů, v případě bělochů ke střelbě na policii prakticky nedochází – asi jen ve 3% případů, běloši jsou  ale přesto zabití ve více než 40% policejní střelby.Situaci v páchání trestné činnosti se zbraní u příslušníků jednotlivých ras v New Yorku, potom přehledně zobrazují následující grafy.

nypd,2011

1. Černochů je 22% obyvatel NY, bílých je více než 32%  populace.
2. I když černochů je v NY méně než 25% populace, podílí se téměř 70% na zatčeních za nedovolené užití střelných zbraní.
3. Ukazuje na výrazně vyšší násilnou kriminalitu černochů, ale současně ukazuje, že černoši byli ve více než 70 procentech z celkem 771 případů trestné činnosti v podezření ze střelby.
4. Pouze 41 z těchto podezřelých, bylo zastřeleno policií.U černochů navzdory tomu že byli v 70% v podezření ze střelby, bylo jich zastřeleno méně než 50%.U bílých Američanů, kteří byli podezření ze střelby pouze ve 3% případů, bylo ovšem policií zastřeleno celkově 15%.
5. Pouze 28 podezřelých bylo zasaženo policejní střelbou.Přestože běloši byli jen ve 3% podezřelí ze střelby, bylo jich policejní střelbou zasaženo 20%.U černochů se 70% podílem podezření ze střelby, to bylo pouze 45%.
6. Ti kdo stříleli na policii byli pouze černoši, nebo hispánci, nebyl mezi nimi ani jeden bílý Američan.

nypd.2014

Pokud se pak podíváme na situaci v New Yorku v roce 2014, neliší se nijak významně od situace v roce 2011, pouze černochů střílejících na policisty znatelně přibylo na “úkor” Hispánců.Data NYPD tedy jasně ukazují, že i když běloši tvoří pouze 3 procenta násilníků, kteří používají zbraně, (pouze asi 5 procent násilné trestné činnosti v NY je spáchané bílými) je  to 44 procent   zabitých policejní střelbou. Vzhledem k tomu, že černoši, kteří se dopouštějí více než 70 procent násilné trestné činnosti v NY, je to u nich pouze 22 procent zabitých.Tyto statistiky NYPD ukazují, že to tedy je přesný opak toho, co nám média jak v Evropě, tak v samotných USA tvrdí.

Pokud si pak tedy dáte vyhledat v Google “policie zastřelila černocha” budete zavaleni hromadou článků o tom, že police zase zastřelila černocha.Pokud budete chtít najít případ, kdy policie zastřelila, nebo minimálně postřelila bělocha, nenajdete nic.Stejně tak pochodíte na anglické verzi při zadání “police shot black”.Pokud “black” nahradíte “white”, nejen že nenajdete opět nic co by jste očekávali, ale dokonce vám Google nabídne články kde bílý policista zastřelil opět černocha.

V důsledku této mediální masáže a šíření lživých informací o policejním rasismu vůči černým není překvapivé, že v USA tak často dochází k černošským nepokojům.Mainstreamová media si tak musí být vědomá, že svým jednáním významně přispívají k tvorbě napětí mezi jednotlivými etniky a nelze to tedy vysvětlit jinak, než jako jasný úmysl.Obětí diskriminace ze strany policie, tedy vůbec nejsou černoši, ale naopak běloši a realita je ve zpravodajstvích mainstreamových lžimedií naprosto převrácená v neprospěch bílých Američanů evropského původu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s