Demokratura začíná prostřednictvím gumových paragrafů systematicky likvidovat opozici


Není to tak dlouho, co byl podle gumového paragrafu podněcování k nenávisti, který si vohnouti stojící v čele inkviziční demokratury pro účely likvidace nepohodlné opozice vyrobili, odsouzen Adam Bartoš a Ladislav Zemánek.Nyní došlo i na předsedu Bloku proti Islámu, Martina Konvičku.Konvička je totiž jednou z dalších osobností, která by mohla dogmata na kterých demokratura stojí ohrozit, a proto je třeba ho včas také odstranit ze scény.

demokratur-stopp

Když jsme zde před pár měsící psali o tom, že demokratura disponuje pseudoprávními nástroji, které se dají použít prakticky proti komukoliv, kdo se vysloví nějak kriticky vůči vládnoucí nomenklatuře, nebo si dovolí napadnout dogmata, která jsou nezbytnou součástí ideologie, kterou demokratura tvrdě prosazuje, ještě nic nenasvědčovalo tomu, že jen za pár měsíců se dočkáme toho, že rozsudky a žaloby postavené na těchto velmi elasticky formulovaných zákonech, budou téměř na denním pořádku.Dnes je tedy zřejmé, že tyto zákony, sloužící jako pendrek proti všem těm, kteří by si dovolili vládnoucí nomenklaturu kritizovat, nevznikly vůbec za účelem potírání nenávisti, ale že byly už v době svého vzniku, cíleny jednoznačně proti svobodě slova, která je pro všechny demokratury nepřítelem číslo 1.

V případě pana Konvičky, pak žaloba proti němu, která těchto pseudoprávních nástrojů zneužívá, zřetelně odhaluje, že jejím cílem není znemožnit jakési podněcování k nenávisti, což je jen tak mimochodem, jak už jsme dříve zmínilli, naprostý nesmysl, jelikož nějakým podněcováním, tedy srozumitelně řečeno naváděním, žádnou nenávist vyvolat nelze a jedná se tak pouze o umělou a účelovou konstrukci, která nemá žádnou oporu v realitě.I kdyby jsme pak připustili, že se pan Konvička dopustil jistých urážlivých výroků, šlo to efektivně řešit v přestupkovém řízení udělením pokuty.To by sice zajistilo, že by pan Konvička  příště volil vhodnější formulace, ale o to tady samozřejmě vůbec nejde.Cílem současné žaloby, tak není vylepšit Konvičkův politický slovník, ale zlikvidovat jeho samotného i jeho stranu, jako hrozbu pro politiku, kterou zločinci v současné vládě prosazují a jejímž cílem je, jak už je dnes i těm méně bystrým zřejmé, likvidace evropských národních států, prostřednictvím masové imigrace nepřizpůsobivých mas, se středověkými manýry.

Absurditu celé této kauzy pak dokresluje skutečnost, že Konvička, který sice možná trochu ve svých výrocích přestřelil, nicméně je třeba vnímat to, k čemu a v jakém kontextu se vyjadřoval,  soudní mašinerie demokratury tuto situaci naprosto a zjevně záměrně ignoruje.Pan konvička tak verbálně nevybíravě nezaútočil na nějakou evropskou politickou stranu, která ač může být s jeho názory v rozporu, evropskou kulturu uznává a respektuje.Pan Konvička naopak verbálně zaútočil na náboženskou ideologii, která hlásá otevřeně náboženskou netoleranci jak vůči ostatním náboženstvím, tak vůči všem, kteří tuto ideologii také neuznávají.Slovní výpady pana Konvičky, tak byly v tomto kontextu naprosto adekvátní a měly navíc zjevně obranný charakter.Zatímco tedy zastánci otevřeně nepřátelských náboženských ideologií, mohou veřejně beztrestně vykřikovat nenávistná hesla, Konvičku bude demokratura soudně terorizovat.

V situaci, kdy by jsme nežili v absurdistánu z jedné poloviny choré a druhé poloviny zločinné demokratury, by státní složky dávno zareagovaly a takovouto vůči všemu evropskému nepřátelskou ideologii dávno postavily mimo zákon a její sympatizanty vyhostily, nebo internovaly.Ve skutečnosti však nečiní už dlouhé roky nic, ba spíše tuto naší kultuře nepřátelskou ideologii podporují.Když se pak v situaci, kdy se do Evropy valí miliony jejich vyznavačů, netající se nepřátelstvím k evropské kultuře, objeví kritici této masové imigrace islamistů do Evropy, choré mozky v čele evropských demokratur, začnou prostřednictvím předem připravených pseudozákonů, kritiky tohoto stavu likvidovat.

Na druhou stranu máme ještě štěstí v neštěstí, že nám demokratura takto přihlouple odkrývá karty, díky čemuž můžeme mít jistotu, že jejím cílem není vlastní lid  chránit, ale jejím cílem naopak je chránit cizáckou nepřáteskou náboženskou ideologii a její fanatické stoupence cizích neevropských ras, přicházejicí Evropu zničit.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s