Nikoliv Hitler, ale demokratury odzbrojují občany


Navzdory rozšířené legendě, podle které Hitler po tom, co se stal kancléřem, prosadil omezení držení zbraní, či dokonce nechal všechny zbraně německým občanům odebrat, skutečnost byla přesně opačná.Hitler naopak zákony regulující držení zbraní začal liberalizovat, a nacistický režim pod jeho vedením, dělal tedy přesný opak toho, o co se dnes snaží vládnoucí demokratura.

waffen

Nově tak podle návrhu vlády, který odsouhlasili ve čtvrtek 24.3. poslanci z výboru pro bezpečnost, policie bude moci i bez soudu v obydlí zabavit legálně drženou zbraň.A tak v době, kdy bezpečnostní situace v Evropě není zrovna nejlepší, a mezi imigranty se nachází mnoho jedinců s nepřátelskými úmysly, demokratura usiluje o to, aby se občané, nemohli případným hrozbám efektivně bránit.Pokud tedy policie pojme “důvodné podezření”, může komukoliv legálně drženou zbraň odebrat bez souhlasu soudu.To znamená, že bude nucen ji vydat, pokud to odmítne, policie bude mít právo vniknout do obydlí a zbraň zajistit.Policie by tak tímto zákonem získala prostředek, který by jí umožnil rozhodovat o tom, jestli dotyčné osobě budou zbraně zabaveny, čímž se vytváří neomezený prostor k zneužití jak samotnou policií, tak jí nadřízenými orgány.

V Hitlerově Německu, jak dokládá Prof. Dagmar Ellerbrock, expert na německou  zbraňovou politiku na Dresden Technical University, v roce 1933, Hitlerova vláda zdědila zákon o zbraních z roku 1928, který nebyl nijak zpřísněn a zbraně byly odebírány jen potenciálním nepřátelům Německa a mezi lidmi kolovalo velké množství zbraní, ještě z období před první světovou válkou.Ani  politika odebírání zbraní těm, které režim považoval za nebezpečí pro Německo nebyla ovšem nijak striktní a jak Prof. Dagmar Ellerbrock dodává, podle dostupných záznamů, ještě koncem třicátých let, například mnoho příslušníků židovského etnika vlastnilo zbraně.Zákon z roku 1938, pak podmínky pro držení zbraní ještě více liberalizoval, takže se dá celkově období Hitlerovy vlády označit jako období, kdy docházelo k uvolnění regulace držení zbraní.

Mezi Němci tak bylo relativně velké množství zbraní už z období před příchodem Hitlera, jejichž držení nebylo po lednu 1933 nijak omezeno, a přístup k novým zbraním, nebyl taky nijak omezen, naopak usnadněn a tento stav trval až do posledních dnů Třetí říše.Tato situace se změnila k horšímu až po pádu nacistického režimu, kdy vítězné mocnosti, začaly německým občanů zbraně opět odebírat, stejně jako po válce první.Velkým překvapením pro ně bylo, kolik je mezi německým civilním obyvatelstvem palných zbraní.

A tak zatímco za Hitlera, kterým se demokratura snaží neustále propagandou zmasírované masy strašit, měl v nacistickém Německu doma zbraně kde kdo, a kdo neměl, mohl si je snadno opatřit, díky vstřícné nacistické zbraňové politice, dnešní demokratura vyrábí zákony, které policii usnadní, občanům legálně držené zbraně odebrat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s