V Hitlerově Německu, nechtěné děti v popelnici nekončily


Cílem programu Lebensborn, vytvořeného pod patronátem SS ve třicátých letech v Německu, bylo zajistit péči o budoucí matky nechtěných dětí, a následně, pokud tomu bylo třeba, i o tyto děti.Dnes, po více jak osmdesáti letech,  vládnoucí garnitura a jí poslušná závislá média, mají stále silnou potřebu, tuto historii překrucovat, a vytvářet tak, vylhanou  historii alternativní.

leben

IDnes, tak 12. března přišlo s článkem “Islámský stát kopíruje nacistický program Lebensborn”, ve kterém se mimojiné píše: “Je to systematický a propracovaný proces, který připomíná nacistický Lebensborn: stejně jako každá dobrá nacionálněsocialistická žena měla zplodit a porodit vojáka pro Hitlera, často organizovaně a s náhodně vybraným otcem, měla by každá žena na území Islámského státu porodit bojovníka pro věc džihádu, třeba i proti své vůli.”Ponechme nyní stranou, jestli vůbec IS něco takového organizuje, protože o IS mainstream šíří prokazatelně lži, takže je nutné jeho “zpravodajství” brát s velkou rezervou.Co se ovšem týká programu Lebensborn, nic takového se v něm nikdy nedělo a jedná se  jen o do zblbnutí opakovaný nesmysl, s kterým nejspíše přišel jako první pornografický průmysl a vládnoucímu režimu poplatní  historici, ho začali šířit, jako oficiální historii.

Dnešní masmédia ve službě demokratury, musí tak systematicky tajit, že už ve 30. letech, existoval v nacistickém Německu program, který efektivně problém nechtěných dětí řešil.Důvod tuto historiji tajit je o to větší, že v současnosti nic podobného neexistuje a zřejmě v blízké budoucnosti ani existovat nebude.Proto se problém s něchtěnými dětmi, “řeší” dosti rozporuplně, ovšem současně relativně levně, prostřednictvím tzv. babyboxů.Představa, že žena, která je nucena svoje těhotenství mnoho měsíců skrývat a následně někde ve stresu tajně porodí, bude krátce na to pobíhat po ulicích a hledat babybox, je opravdu dosti najivní, a těžko to označit za něco jiného, než čistý alibismus.Takové dítě tak s velkou pravděpodobností neskončí v baby kontejneru, ale v nejbližším kontejneru na odpadky (1), (2), (3), (4).

Rádoby řešení v podobě babyboxů, je tedy zjevně víceméně k ničemu a nechtěné děti, se tak běžně hází do popelnic.Nějaké řešení, které by zabránilo tomu, aby tyto děti v popelnicích končily dál, není  ovšem zrovna na pořadu dne.Takové řešení, jakým byl Lebensborn, by stálo totiž peníze, mnoho peněz, navíc by negenerovalo zisky, což je v době vyznavačů zlatého telete, docela problém.Investice do budoucnosti vlastního národa, se dnes totiž nepovažuje za rentabilní.Smysl mají jen investice, s krátkodobou návratností, tedy především předepisování farmak, očkování a dalších produktů práškovacího průmyslu, plus šarlatánské projekty, které zdravotnické špičky z peněz poplatníků investují, a to se souhlasem Ministersta zdravotnictví a dalších státem placených institucí.Sem pochopitelně myšlenka Lebensbornu nezapadá a proto je nutno, všechna fakta o něm vymýtit a nahradit je legendou.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s