Počátky očkování – skutečná historie


Podle oficiálně šířené legendy, je za první skutečnou vakcinaci, jejíž principy platí pro očkování i dnes, považována vakcinace anglického venkovského lékaře Edwarda Jennera.Jenner tak  prý geniálně  využil zkřížené protekce založené na podobnosti dvou mikroorganismů, viru pravých a kravských neštovic.Jenner takto naočkoval několik osob a metoda se prý ukázala jako účinná a tyto osoby pravými neštovicemi neonemocněly.Na  základě těchto několika málo sporných případů, se očkování začalo šířit jako údajně vědecká a spolehlivá metoda eradikace chorob, zpočátku pak především neštovic.

jenner-vaccination-1796

Tolik legenda.Skutečnost byla ovšem poněkud odlišná, než jak nám legenda, šířená provakcinační loby líčí.Ještě před pokusy Jennera, se v Anglii o očkování pokoušela  Lady  Mary  Wortlay  Montague, která napodobovala praktiky arabských lékařů.Během její kampaně, bylo naočkováno asi 1000 lidí, nicméně s neblahými následky, jelikož každý očkovaný, se stal zdrojem nákazy pro své okolí.V Londýně tak v následujícím období zemřelo na neštovice 25 000 lidí ročně, tedy více, než v období kdy se ještě neočkovalo.V Německu započal variolaci, jak se očkování začalo nazývat, lékař Hefeland ve Wiemaru v roce 1781, a způsobil tak epidemii neštovic provázenou mnoha úmrtími.Také v Berlíně a Hamburku, došlo v letech 1794-95, po zavedení této metody k epidemiím.V důsledku toho, mnohá města na svém území, zakázala jakoukoliv formu očkování a následovaly i zákazy na úrovni států, například v Hesensku, mohl být lékař, který očkování provedl, pokutován.

Toto první očkovací fiasko, ale neodradilo od dalších pokusů s vakcinací, už zmíněného Edwarda Jennera.Podle legendy, byly jeho pokusy úspěšné a očkované osoby se staly proti neštovicím imunní.Legenda nám ovšem pochopitelně tají další podstatné skutečnosti, které se do rádoby skvělé historie očkování příliš nehodí.Jennerovy pokusy s vakcinací, totiž nebyly zdaleka tak úspěšné a nebyly už vůbec vědecké, byly naopak přímo pavědecké a Jenner, stejně jako vakcinační loby, podstatná fakta zatajil.

Jenner, po zřejmě několika zdánlivě úspěšných pokusech, kdy jím očkované osoby neonemocněly, dospěl k přesvědčení, že jeho metoda je opravdu efektivní a začal očkovat i své rodinné příslušníky.V roce 1790, tak naočkoval svého syna, když mu bylo 10 měsíců a v následujících letech očkování opakoval.V roce 1798 naočkoval chlapce  Johna Bakera a ženu v osmém měsíci těhotenství.Pětiletý Baker zemřel krátce po očkování, žena po 23 dnech přestala cítit pohyby a po dalších dvanácti dnech, porodila mrtvé dítě.U Jennerova syna, poprvé očkovaného v roce 1790, došlo v průběhu let k zastavení duševního vývoje a zemřel v 21 letech jako slabomyslný na tuberkulozu.Navzdory tomu, Jenner pokračoval v testování svých vakcín na dalších osobách.Přestože dnes už nelze jednoznačně prokázat, že všechny tyto tragedie byly následkem Jennerova šarlatánství, rozhodně tak vysoký počet závažných komplikací a úmrtí mezi očkovanými osobami, měl vyvolat podezření a vést k důkladnému přehodnocení, jím použitých očkovacích metod.

K žádnému kritickému přehodnocení těchto metod však nikdy nedošlo a Jenner, snad ještě přesvědčen o správnosti své metody, začal rozesílat očkovací látku na evropské královské dvory.Během pouhých osmnácti měsíců, tak rozeslal 20 000 dávek svého séra do zahraničí.Podařilo se mu přesvědčit  Royal College of Physicians a Britský Parlament, že jeho vakcíny jsou bezpečné, efektivní a mohou zajistit značné příjmy.Vlády byly vyzývány formou provolání a články v novinách (něco jako dnešní všudepřítomná reklama farmaloby), aby zavedly očkování.Tato reklamní masáž slavila nakonec úspěch a v roce 1807 zavedlo povinné očkování Hesensko a za ním následovalo i Bavorsko.

Podle dnešních standardů, lze tak Jennera popsat jako šarlatána a k tomu podvodníka, kterému se podařilo omámit tehdejší britské i zahraniční elity rádoby vědeckostí a údajnou schopností svých vakcín, vymýtit neštovice.Celkově se tak Jennerovi podařilo imunizovat jednu, nebo dvě osoby, přičemž mnoho dalších očkovaných osob, během jeho pokusů zemřelo, nebo si odneslo vážné následky.Otázkou ovšem je, jestli zásluhu na tom, že některé osoby neonemocněly, měla vůbec Jennerova vakcína, jelikož žádná studie pochopitelně neexistuje a spíše to celé připomíná logický klam “současně a tedy proto”, kterým dodnes farmaloby oblbuje veřejnost, když imunitu všech očkovaných osob, dává do souvislosti s vakcinací, jako kdyby jiné faktory, které mají významný vliv na zdraví a imunitu neexistovaly.Současně je komické, že přestože očkovací loby přiznává, že tehdejší postupy, byly v rozporu s pravidly dnešních studií, byly tedy mírně řečeno nevědecké, nic to nebrání zastáncům očkování, je uvádět jako vědecký důkaz úspěšnosti tehdejší vakcinace.Na základě těchto šarlatánských a podvodných postupů následně Jenner oznámil, že jeho očkovací látky jsou univerzálně použitelné preventivní opatření proti neštovicím.Dodnes je tak tato fraška očkovací loby prezentována, jako obrovský medicínský triumf, který se měl zasloužit o eradikaci mnoha chorob.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s