Rusko se vrací do éry CCCP


Po rozpadu CCCP existovaly v Rusku snahy, distancovat se od sovětské éry.Bolševické symboly byly nahrazeny ruskými a za státní hymnu přijata Patriotická píseň Michaila Glinky.Ruské znaky neměly ovšem dlouhého trvání a na vojenskou techniku se brzo vítězně vrátila bolševická hvězda.Stejně tak byla obnovena melodie hymny CCCP.K uctívání Lenina, co by zakladatele bolševického státu, mají zřejmě Rusové ambivalentní vztah, takže jeho sochu bylo možné stále spatřit po celém Rusku a jeho mumie je i dnes slavnostně předváděna veřejnosti.Těžko říct, jaký signál tím vším Rusko chce poslat okolním státům, které mají ještě v živé paměti řádění bolševiků s rudou hvězdou na čepici, za znění bolševické hymny.

putin.stalin

Dá se říct, že v předchozích případech šlo jen o symboly, které samy o sobě nikomu nemohou uškodit, vnímání Ruska jako příjemného souseda, ale určitě nepřidají a je na místě to vnímat s jistou dávkou podezíravosti.Jsou zde však, i mnohem závažnější věci než symboly, týkající se přímo svobody slova a lidských práv.V Rusku byli a stále jsou lidé zatýkání jen za nošení protestních symbolů, jakým se například stala v době Putinovy inaugurace bílá stuha.Rudá bolševická hvězda nevadí, bílá stuha ano.Další skvrnou na kráse současného Ruska jsou “mizející” novináři, kterých se od roku 1993 ztratilo hodně přes 300.Mnoha dalším pak bylo vyhrožováno smrtí.Minimálně 19 jich pak bylo zavražděno a 50 zemřelo za nevyjasněných okolností.Tito novináři měli společně to, že kritizovali oficiální místa.

V posledních letech, pak Rusko významně posiluje cenzuru sdělovacích prostředků, včetně internetu.Vrcholem je pak tzv. “nahubkový zákon“, který má velmi široký záběr a jeho charakter se dá nejlépe označit jako gumový.Lze podle něho například stíhat zpochybnění závěru tribunálu v Norimberku, který byl ukázkou snad největší soudní frašky v dějinách.Trestné bude i vědomé šíření nepravdivých informací o válečných dějinách Sovětského svazu, nebo kritika výročí s tímto spojených.Pochopitelně jsou myšleny dějiny z pera bolševických a hlavně stalinských “historiků”.Sovětské spisky o “Vlastenecké válce”, jsou tak dodnes v Rusku  považovány za oficiální historiografii.Viktor Suvorov, který byl už jednou v CCCP v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti za to, že tuto oficiální historii zesměšnil, se tak může v dnešním Rusku paradoxně dočkat trestu dalšího, pravda o něco mírnějšího.Zákon je tak vůči těm kteří ho budou uplatňovat natolik tolerantní, že by podle něj neměl být problém, odsuzovat ani za kritiku stalinismu.Z toho všeho je cítit, že současné Rusko má k bolševiky překroucené historii silný vztah.

Podle vyjádření Putina, pak není ani nic špatného na sovětsko-nacistickém paktu o neútočení z roku 1939, jelikož prý Sovětský svaz nechtěl bojovat a na tom prý není nic zlého.Putin zde ovšem po vzoru sovětských “historiků” vynechává podstatná fakta, jako například skutečnost, že CCCP už v roce 1939 napadl kromě Polska i Finsko a následně v roce 1940 okupoval všechny pobaltské republiky, což je na stát, který údajně nechtěl bojovat, trochu moc.Pochopitelně tato fakta sovětská historiografie ignoruje, protože CCCP prý vstoupil do války až v roce 1941, kdy byl údajně zákeřně napaden Německem.Ty statisíce padlých ruských vojáků v bojích na západě mimo území CCCP  před červnem 1941, to ještě podle Putina a sovětských historiků válka nebyla.Sám Putin si tímto prohlášením přitom odporuje, jelikož ještě v roce 2009, sovětsko-nacistický pakt z roku 1939 označil za chybu.

Co je na této věci ovšem důležité, není ani tak to, že Putin řekl otevřeně to, co už bylo dlouho zjevné, ale to, co to vlastně v důsledku znamená pro výklad předválečných a válečných dějin.Sovětská propaganda se dlouhá desetiletí úporně snažila, aby rusko/sovětské choutky na okupaci západních států skryla a vytvořila tak legendu o hodném CCCP a zlém Německu.Sovětští a i ruští historici – až na pár výjimek, tak byli nuceni vytvářet spoustu komplikovaných konstrukci, aby veřejné mínění přesvědčili, že zábor západních území nebyl prachsprostá okupace doprovázena politickými čistkami a masovými vraždami, ale vlastně jakýsi akt bratrství mezi národy Evropy.Co na tom, že jenom ve Finsku při tomto sbratřování padlo minimálně 130 000 ruských vojáků.

S tím vším teď Putin skoncoval, netřeba od teď vymýšlet jakékoliv obezličky, okupace západních států byla v té době běžnou politikou.Jsme tak tedy rádi, že už nebude třeba obhajovat Německo, že se jen bránilo sovětské hrozbě na své východní hranici, zatímco bojovalo na západě.Jme také rádi že se tak potvrdily norimberské rozsudky jako vykonstruované a zločinné.Zabírání cizích území v té době bylo normální a tyto způsoby podle Putina běžné a nebylo to nic špatného.Těžko pak tedy lze někoho odsuzovat za zločiny proti míru, či dokonce za přípravu a vedení agresivní války.

Bolševici Stalinovy éry, by tak mohli být se soudruhem Putinem na výsost spokojeni.Rusko se  politicky vrací  o mnoho desítek let zpět, což dokládají i znovu se objevující sochy Stalina. Rusko tím vším vysílá okolním zemím jasný signál, jakým směrem se hodlá v budoucnu ubírat a tyto země, by to neměly brát na lehkou váhu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s