AENews opět šíří mainstreamové bludy


Ač se web AENews označuje jako alternativní, v otázkách dějin Druhé světové války, si nezadá s mainstreamem a pomáhá tak významně, mainstreamem propagované bajky dál šířit.Není nám ovšem zcela jasné, co ho k tomuto jednání vede.Jediným vysvětlitelným motivem může být, nekritická až fanatická snaha o glorifikaci Ruska.

panzer.t-34

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že tehdejší CCCP, nebyl zákeřně přepaden Německem, jak hlásá sovětská propagnda a kterou AENews svými články vydatně krmí.CCCP dlouhé měsíce shromažďoval vojska několik kilometrů od hranic s Německem, likvidoval svá mnoho kilometrů hluboká minová pole a vůbec dělal vše možné pro to, aby usnadil postup svých armád na západ.Tento masivní přesun techniky k západní hranici, nemohl pochopitelně německé straně uniknout, takže se začala připravovat také a nakonec německá armáda sovětského protivníka předstihla.Vina tak jednoznačně leží na straně CCCP, který začal svou kumulací vojsk na západní hranici Německo ohrožovat, nikoliv Německa, které se logicky pokusilo o obranný úder, jelikož mu v dané situaci nic jiného nezbývalo.

Samotní němečtí generálové, byli počátečním úspěšným postupem německých vojsk překvapeni, jak dosvědčuje například deník generála Haldera.Halder opisuje, jak veškerá obranná postavení byla zlikvidována a nebo opuštěna, což pochopitelně usnadnilo německý postup, jelikož prakticky veškerá sovětská technika byla v blízkosti hranic zničena, opuštěna, nebo ztracena.Sovětské letectvo, které převyšovalo německé minimálně trojnásobně, přesunuté max pár desítek km od hranic, bylo během několika prvních dnů z velké části zničeno a to většinou na zemi, takže prakticky přestalo existovat.Pomalé a zastaralé německé Stuky, se tak ve dnech po 22. červnu 1941,  bez stíhacího doprovodu proháněly po sovětským letectvem nechráněném nebi a ničily poslední zbytky pozemního odporu, dopravní uzly a sklady munice.

Nevíme kde vzali na AE ty nesmysly, že Německo mělo  nějakou technologickou převahu, když se v článku píše  “jak mohlo zaostalé Rusko porazit technologicky velmi vyspělé Německo”.Situace byla totiž přesně opačná.Zatímco CCCP vyráběl například těžké tanky už v roce 1939, Německo, které se na válku nepřipravovalo, začalo vyrábět první těžký tank, kterým byl Tiger, až v srpnu 1942, tedy až více jak rok po zahájení operací v Rusku.Přestože se tento tank ve všech filmech objevuje v obrovských počtech, bylo ho do konce války vyrobeno pouze 1350 kusů.Vzhledem  k délce všech německých front, je to počet naprosto zanedbatelný a mohli jste hovořit o “štěstí”  pokud jste Tiger někde potkali.CCCP pak pro srovnání vyrobil jen těžkých KV, 4775 kusů.Německé tanky tak  po zahájení operací, nebyly schopny sovětským tankům konkurovat.Podobně na tom bylo letectvo.Stuka, která se vyráběla přes svou zastaralost až do konce války, byla zastaralá už v roce 1939, její konstrukce pocházela z roku 35 a už v bitvě o Británi naprosto zklamala, protože v důsledku svých mizerných výkonů a špatné výzbroje, byla schopna operovat jen v situaci vzdušné nadvlády.Bf – 109 byl rovněž, přestože tvořil páteř německého stíhacího  letecva až do konce bojů WWII, v době zahájení války v Rusku zastaralý a jeho konstrukce pocházela už z poloviny 30. let.Je tedy jasné, že Německo žádnou technologickou převahu nemělo a v počtech pak CCCP převyšoval Německo rovnou několikanásobně.

Vyloženě komické je pak tvrzení, že Sovětský svaz prý  zachránila slovanská duše a slovanský duch.My ale víru v toto dogma přenecháme věřícím a budeme se držet faktů.Skutečnost je taková, že sovětští vojáci krátce po zahájení operace Barbarossa, se v drtivé většině vůbec nezmohli na odpor, ba co hůř, prakticky bez odporu se vzdávali.Počty zajatých v prvních týdnech akcí, tak dosahovaly statisíců.Němci pak během dalších týdnů a měsíců akcí, nalezli přes 6 000 000 sovětských zbraní, které vojáci prostě zahodili a pokud měli možnost, tak vzali do zaječích.Počty těžké, bez boje opuštěné prakticky nové techniky, byly tak vysoké, že Němci mohli z těchto kořistných nepoškozených tanků, vybudovat celé jednotky (obrázek – Němci ukořistěné T-34).Tato situace se opakovala i v pozdějších fázích války, když se Němcům vzdávaly celé kotle.Tento hrdinný stav slovanské duše a ducha, pak nutně vedl k tomu, že byly vytvářeny tak zvané zadržovací oddíly, složené z příslušníků NKVD, jejichž úkolem bylo případné dezertéry postřílet.Této praxe se Stalin držel až do konce války, protože v důsledku obrovských ztrát, nebyla morálka v řadách sovětských vojáků nikdy přiliš vysoká.Ještě v boji o Berlín, kde se Rudá armáda setkala v boji už jen s tím co Německu zbylo, plus přestárlý Volksturm a děti s Hitlerjugend, více jak milion sovětských vojáků svou duši vypustilo.

Zásluhu na tom, že nakonec CCCP nebyl nucen v řádu měsíců kapitulovat, případně přijmout mírové podmínky, nemá žádný slovanský duch, ani duše, ale prostě obrovské rozlohy Ruska, nepžíznivé klimatické podmínky a prakticky žádná silniční infrastruktura, což platí v podstatě dodnes.Nezanedbatelnou roli pochopitelně hrála celková německá nepřipravenost vést válku a v důsledku se tak jednalo z německé strany o improvizaci.Obránci tak měli přes počáteční obrovskou rychlost postupu německých vojsk, stále dost prostoru, kam ustupovat.Tím jak hlouběji a hlouběji  na ruské území Wehrmacht postupovala, úměrně k tomu se zvětšovaly problémy s logistikou.Armádám chyběla munice, pohonné hmoty, vojákům potraviny, jelikož Stalin uplatnil taktiku spálené země.I tak už pomalý postup způsobený nedostatkem surovin, prakticky zastavily podzimní deště, po kterých na nezpevněných komunikacích, kterých byla naprostá většina, technika zapadla do bahna a zamrzla při nasledujících mrazech.Prakticky veškerá sovětská zbrojní výroba pak byla přesunuta daleko na východ, mimo dosah německého letectva.Německo totiž v důsledku údajné technologické převahy, nedisponovalo  oproti všem svým protivníkům, žádnými strategickými bombardéry s dlouhým doletem, bez kterých se válka ve 20. století vede dost špatně, což potvrdily už boje o Británii.

V případě, že by tehdejší CCCP, měl rozlohu tehdejšího Německa, by obránci o výhodu tisícikilometrových vzdáleností, omezujících operace nepřítele a možnost přesunout průmysl mimo dosah jeho zbraní, pochopitelně přišli.Co by se stalo v tomto případě s CCCP velikosti Německa, není pak  těžké domyslet.Letectvo, zničené během několika prvních dní neexistuje.Luftwaffe je schopná jen se svými pomalými Stukami zajistit vzdušnou nadvládu a ničí poslední centra odporu.Rychle postupující tankové hroty, se centrům odporu vyhýbají a přenechávají je letectvu, které je v klidu a nikým nerušeno postupně likviduje, stejně jako dopravní a komunikační  uzly, muniční skladiště a další strategické cíle.Jelikož letectvo je v moderní válce nenahraditelné a sovětské neexistuje, znamená to neodvratitelný konec.Vyrobní závody jsou obsazeny, nebo zničeny a nové nelze na doposud neobsazeném území během několika týdnů, než bude taky obsazeno vybudovat.Ty co ještě produkují nějakou techniku, budou během několika dnů letectvem zničeny, nebo obsazeny.Pozemní armáda se navíc zmítá v chaosu, bojová morálka je na bodu mrazu, vojáci masově zahazují zbraně a opouští techniku.Nexistuje moc, která by postupující Němce zastavila…

Zde uvedená fakta nebrání ovšem demagogům na AENews, v šíření stupidní sovětské propagandy o hrdinných sovětských vojácích, stejně jako to dělají mainstreamová média, která šíři bolševickou propagandu stejně, jako před sedmdesáti lety.A aby toho nebylo málo, tak tuto bolševickou propagandu, ještě na AENews “obohatili” o ezoterické bláboly o slovanské duši a duchu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s