Kterak demokratura vyrábí extremisty v praxi


Jak už sme před nějakým časem psali, demokratura už mnoho let trpí kritickým nedostatkem takzvaných extremistů, tedy osob, které by bylo možno zaškatulkovat do už tak silně vágní definice extremismu.Jelikož “extremisti” jsou pro demokraturu životně důležití, MV se usilovně už delší dobu snaží, jejich počty virtuálně navýšit.

14

Ani přes masivní příliv neevropských imigrantů na území Evropy, však počet takzvaných extremistů jaksi nechce stoupat, jak by se dalo očekávat, a je naopak spíše patrný jejich úbytek.To má více příčin a jednou z nich je, že hnutí skinheads, které bylo v minulosti zkorumpovanými politiky plošně označováno za extrémistické, už není tak populární jako v minulosti.Přestože mnoho “skinheads” k žádnému hnutí nikdy nepatřilo, stačilo aby se u těchto jedinců nalezly některé “extremistické” symboly, pro jejichž identifikaci byla pro policii vyrobena i specielní příručka, jelikož údajně “extremistických” symbolů podle “specialistů na extremismus”, existuje obrovské množství, včetně některých značek oblečení.

Další příčinou proč “extremistů” ubývá, je pak především skutečnost, že s přívalem barevných ras se středověkými manýry do Evropy, si už i většinová populace začíná uvědomovat, že tyto rasy jsou pro evropskou kulturu i samotnou její populaci skutečným nebezpečím a názory na tyto rasy, které byly v naivně idealistických devedasatých letech, kdy ještě málokdo měl s těmito etniky reálné zkušenosti, považovány za rasistické a tudíž extremistické, jimi už dnes nejsou.V opačném případě, by pak bylo nutno z extremismu obvinit, i některé nejvyšší politiky.Příkladem tak může být i stát Izrael, který po zkušenostech s těmito etniky, praktikuje rasovou imigrační politiku.

Jelikož tedy snahy o virtuální navýšení počtů extremistů stále selhávají, a současná situace s imigranty z Afriky a blízkého východu, bere demokratuře vítr z plachet, je potřeba vyrobit extremisty v reálu, tedy sehrát pro závislá média, nějaké to “reálné” divadélko s pomocí provokatérů a pod taktovkou režiséra.Cílem opět je, zdiskreditovat jistá politická hnutí v očích široké veřejnosti, která demokratuře v podpoře imigrační politiky, nechtějí jít na ruku.Některé restriktivní složky demokratury už ale zjevně zaspaly dobu a jaksi si neuvědomují, že žijeme v roce 2016, nikoli v roce 1993, kdy jim podobné šarády u veřejnosti běžně procházely.Jejich dnešní pokusy o manipulaci veřejného mínění, tak působí trapně, ba přímo směšně, jak můžete vidět na tomto videu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s