Rasově segregované silnice – základ bezpečnosti


Pokud si nyní říkáte, že je to úplný nesmysl a že takovou segregaci neměla ani Jihoafrická republika za vlády apartheidu, máte pravdu jen na půl.Dokonce ani německým nacistům, jejichž Norimberské zákony jsou označovány jako údajně něco příšerného, a na jejichž základě zavedli ve 30. letech v Německu částečnou segregaci židovského etnika, které Německu už v březnu 33 otevřeně vyhlásilo válku, se o segregaci na silnicích ani nezdálo.

road segregates

Přesto to není žádná fantazie a systém rasově segregovaných dopravních komunikací, v současnosti funguje v zemi neomezených možností, kterou ovšem nejsou USA, ale překvapivě Izrael.A funguje nad očekávání dobře, jelikož židovskému národu často nepřátelská etnika, tedy především Palestinci a  Arabové vůbec, mají v Izraeli značně omezené možnosti pohybu po tamních komunikacích a tento systém segregace, se tak stal po z velké části negativních zkušenostech s Palestinci, pro Izrael nutností.S přílivem cizích ras do Evropy pak začíná být jasné, že se podobná opatření stanou aktuální i tam.

Segregované komunikace, což jsou prakticky všechny, tak mají v Izraeli rozlišeny třemi barvami, a to červenou, žlutou a bílou.Na červené mají Palestinci přístup omezený, na žluté mají přístup pouze Izraelci, na bílé pak mají Palestici přístup volný.Asi moc nepřekvapí, že těch značených červeně a žlutě je naprostá většina, takže těch bílých s neomezeným přístupem pro Palestince zbývá jen poměrně málo, jak si můžete prohlédnout na podrobné mapce.

Tato opatření (zavedená počátkem 80. let), se tak v Izraeli stala postupem času nutností, jelikož se na izraelských silnicích množily útoky jak střelné, tak házením kameny, na židovské osadníky.Mnoho pouze židovských silnic, je tak od okolních palestinských vesnic odděleno i vysokými ploty.Existují však výjímky, které jsou udělovány například palestinským taxikářům, kteří tak mají na “only Jews” komunikace povolen vjezd za deního světla.Z důvodu bezpečnosti, byly také zavedeny segregované autobusové linky pro Palestince.

Zavedením a postupným rozšiřováním těchto opatření, se významně omezily možnosti palestinských útočníků a počet útoků se tak znatelně snížil.Ukazuje se tak, že omezení přístupu příslušníků potenciálně nepřátelských etnik na dopravní komunikace, je základním opatřením pro zvýšení bezpečnosti.Evropští politici, kteří stále neznají řešení masového přílivu imigrantů do Evropy, tak mají v Izraeli ukázkový příklad, jak tyto problémy řešit.Z nějakých důvodů, se však  z těchto izraelských zkušeností nechtějí poučit, přestože při každé možné příležitosti deklarují, jaké mají s židovským státem vyborné vztahy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s