Nejlepší ochrana před imigrací jsou rasové zákony


Jelikož příliv imigrantů cizích nepřizpůsobivých etnik do Evropy neustává a v budoucnu nejspíše ještě zesílí, obranou tak může být, pouze selekce na základě rasového původu.Vzorem v tomto směru nám pak může být stát Izrael, jenž má v této oblasti dlouholeté zkušenosti a s nímž udržují představitelé evropských zemí, dlouhodobě velmi dobré vztahy.Izrael tak v současnosti uplatňuje pravidla pro imigraci do země, na základě rasového původu.Evropští politici, pro něž je stát Izrael vzorem, a ochotně zde ze státních zdrojů podporují izraelské aktivity, by tak měli jeho příkladu následovat a zavést stejná, či podobná pravidla, i v případě evropské imigrace.

marriages-in-israel

Podle zákona o návratu aliyah, je tak možné v Izraeli přijmout pouze osoby židovského původu, s židovskými kořeny sahajícími maximálně do třetí generace, a kdy je tedy jistota, že byla ještě u dotyčné osoby, zachována židovská DNA.To vše bez ohledu na náboženské vyznání, a jak bylo oznámeno, Izrael je připraven začít používat testy DNA k určení, zdali je potenciální imigrat židovského původu, či nikoliv.Je to téměř identický princip, který použili i němečtí národní socialisté ve svých Norimberských zákonech z roku 1935, kteří se ovšem původně inspirovali v židovských zákonech, i když analýzu DNA tehdy ještě neznali.Tyto židovské zákony samozřejmě nebylo umožněno  Židům bez existence vlastního židovského státu oficiálně zavést, což bylo realizováno až po vzniku státu Izrael v roce 1948, k jehož vzniku němečtí nacisté významně přispěli.

Podle vrchního Rabína, by pak situace, která umožní imigrovat do Izraele neŽidům a mísit se zde s Židy, nutně vedla k ředění čisté židovské krve.Proto Izrael systematicky odmítá všechny imigranty z různých částí světa, jako Jižní Ameriky nebo Afriky v případě, že nesplní onu podmínku vazby na židovské předky maximálně tři generace zpět a to bez ohledu na to, že tyto osoby konvertovaly k judaismu.

Je tedy na čase přijmou podobné zákony i v evropských zemích, protože se to jeví jako jediné řešení, jak zabránit rozložení národních států, které dělají Evropu Evropou.V Izraeli to pochopili už dávno a jak vidět, státu Izrael to zjevně prospívá.Je totiž notoricky známým faktem, že drtivé většiny násilných trestných činů na území Izraele, se dopouští právě příslušníci cizích nežidovských etnik a je tedy v této situaci pochopitelná snaha, přítomnost těchto osob v židovském státě eliminovat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s