Chovanec chce odanonymizovat internet


A je to tu znova, po víceméně delším období klidu, kdy  spíše převažovala tendence užívání internetu neomezovat, je zde další snaha o to, aby uživatele internetu bylo možno identifikovat, jejímž hlavním cílem je, jejich aktivity nehodící se vládní klice, na netu významně omezit.Ten kdo se na internetu pohybuje už nějaký ten rok ví, že se jedná o takový internetový evergreen mocenských složek, které zjevně stále skrytě touží, nějak toto nepoddajné médium, kterým pro ně internet je, ovládnout.

anony

V minulosti se tak snahy o kontrolu uživatelů na internetu už obhajovaly porušováním autorský práv, čímž  se “proslavilo” třeba francouzské HADOPI, se svou snahou uživatele odpojovat od internetu, které ovšem v důsledku nezaznamenalo prakticky žádný významný úspěch a v současnosti umírá na úbytě.Následovaly snahy omezovat internet kvůli šíření údajné pedofilie, které nakonec taky skončily v propadlišti dějin a internet jim odolal.Dnes, je snaha regulovat, či omezit anonymitu na internetu, překvapivě z důvodu šířícího se terorizmu.Z praxe ovšem víme, že i když  teroristi se s nějakou bezpečností příliš nezatěžují, takže svou komunikaci ani nešifrují, nebrání jim to v pro ně úspěšném provádění akcí.V tomto světle, ztrácí jaksi Chovancův návrh smysl a důvody omezení anonymity, budou zřejmě poněkud odlišné, než uvádí.

Otázkou pak je, jak by si to pan ministr představoval.Ano jistě, jistou rámcovou předsstavu nastínil, problém ovšem je, že on, stejně jako většina vládnoucích politických špiček, má o fungování internetu představu dost vágní.Jejich představou a především pak touhou zjevně je,  internet  svázat obdobně, jako televizní, nebo rádiové vysílání.Samozřejmě lze omezit částečně přístup na nepohodlné servery především v zahraničí, jak ukazuje příklad Ruska, nebo Číny, nikdy to ovšem nelze provést stoprocentně.Také tato opatření mají v důsledku negativní vliv na spolehlivost sítě a 75% firem tvrdí, že to omezuje jejich efektivitu, a 40%, že to poškozuje jejich obchod.Otázkou tak je, jestli tato opatření motivovaná především ideologicky, nejsou kontraproduktivní.Takovými detaily se ovšem Chovanec jako ministr silového ministersva, hledící na svět omezeným prizmatem zjevně nezabývá a otevřeně to tak ukazuje, že pravá ruka neví, co dělá ta levá.

Chovanec však chce jít ještě dál než Rusko, nebo Čína a chce závést rovnou jakousi internetovou identitu.Jelikož zatím lze provést identifikaci pouze podle IP adresy přidělené providerem – která se dá navíc relativně snadno maskovat, je tato metoda pro identifikaci konkrétního uživatele použitelná jen velmi omezeně, jelikož za jednou konkrétní IP/NATem, se může skrývat LAN s desítkami dalších strojů a stovkami uživatelů, což je v praxi docela běžná situace.Jediným řešením by tak bylo, že by se každý uživatel musel přihlásit do sítě nějakým jedinečným identifikátorem své osoby, což je představa dosti děsivá, vzhledem k tomu, že by pak o vás státní instituce věděly prakticky vše a to bez vyjímek.Jedinou obranou by pak bylo, internet prostě nepoužívat.

Přesto jsme ovšem v tomto směru poměrně klidní, jelikož zavést takovýto obludný systém ověřování identity každého občana na internetu, včetně dětí  (u dětí by tato snaha mohla docela dobře narazit), by vyžadovalo nezanedbatelné náklady na vybudování potřebných nástrojů.Dalším problémem by bylo, nějak spolehlivě tento systém zabezpečit proti zneužití, což by byla asi ta největší potíž, protože by šlo těžko zajistit, aby se tyto identity nezneužívaly neoprávněnými osobami, případně zabránit, aby nešlo celý systém sabotovat.Na tomto místě je dobré připomenout, jak masově se zneužívají klasické občanské průkazy a stát to nebyl schopen do současnosti uspokojivě vyřešit.Ve skutečnosti se o to vlastně ani nepokusil, a zaujal tak v této věci pro státní instituce velmi oblíbenou pozici mrtvého brouka.Představa, že by tak státní orgány byly schopny zamezit zneužívání virtuálních identit v masovém měřítku, je opravdu úsměvná.Jedná se tak zjevně jen o další z vlhkých ministerských snů, podobný tomu, když pan ministr  ze sna blábolil o tom, že je zbraní mezi lidmi přiliš mnoho.Také vzhledem k tomu, že Česko dlouhodobě zaostává v oblasti digitální ekonomiky, jsou tyto Chovancovy snahy opravdu bizarní a vystavují tak na odiv především jeho omezenost a neschopnost chápat souvislosti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s