Evropa zažívá boj mezi rasou a masou


Přestože je dlouhodobě ze statistik jasné, že barevné rasy mají oproti rasám evropským několikanásobně vyšší zločinnost a to především zločinnost násilnou, většina evropským politiků, v důsledku absence kritického myšlení a schopnosti chápat realitu, vytrvale podporovala a dodnes někteří stále podporují, příliv těchto barevných ras do Evropy.Události posledních dnů ovšem jasně potvrdily to, co je všem příčetným pozorovatelům dávno jasné, že příliv příslušníků těchto ras na území Evropy, nepřinese nic pozitivního, pouze vlnu masové násilné kriminality.

wallacedeflects

Upřímně řečeno, i nás trochu překvapilo, že se naše jen pár týdnů stará predikce, takto potvrdila, jelikož jsme opravdu nečekali, že se primitivismus těchto vetřelců, projeví až tak brzo po příchodu do EU.Situace v Evropě je tedy ještě horším, než situace v USA, kde je kriminalita barevných, dlouhodobě velmi závažným problémem, přesto že tamní zákony jsou oproti těm ve  státech EU, tomuto chování barevných etnik adekvátně přizpůsobeny a především mohou Američani, sebe, svou rodinu a majetek, proti  těmto etnikům , chránit palnými zbraněmi, což je a do budoucna může být v EU celkem velký problém.

Co je na této situaci však ještě horší, evropská mainstreamová media tyto zločiny skrývají a snaží se tak, aby se povědomí o masově páchané kriminalitě těchto barevných vetřelců, příliš nerozšířilo.To jen potvrzuje už dříve i námi vyslovenou myšlenku, že příliv barevných mas do Evropy, není vůbec nějaká spontání reakce na válečný konflik na blízkém východě, ale jde o akci přísně organizovanou, a jak je dnes už patrné, mající za cíl rozložení evropských národních států.Organizátorům se ovšem masa těchto pologramotných primitivů se středověkými návyky vymkla kontrole a vykonala tak  pro ně medvědí službu, jelikož už i ti méně kritičtí, po této erupci násilí začínají chápat, co za celou touto imigrantskou komedií vlastně je.

V této souvislisti je pak úsměvné, že ještě před pár týdny se našli hlupáci, kteří  podávali na prezidenta Zemana trestní oznámení za to, že si dovolil jako jeden z mála vrcholných politiků, před nebezpečím masové imigrace těchto ras do Evropy varovat.Dnes je zřejmé, že současná sluníčková politika je produktem chorých mozků a pokud se Evropa záhy nevzchopí a nezačne včas budovat struktury, schopné se této mase postavit, bude to mít vážné následky, protože je už nyní evidentní, že začal boj mezi evropskou rasou a tupou imigrační, především pak muslimskou masou.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s