Demokratura chce trestat údajně negativní postoj k Židům


Jihlavští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení a obvinili Adama Bartoše a jeho spolustraníka Ladislava Zemánka, kteří se měli  provinit tím, že u hrobu Anežky Hrůzové, kterou zavraždil Leopold Hilsner, který byl židovského původu, zanechali ceduli s její fotografií, k níž mimo jiné napsali: „Její smrt český národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena.“  

Untitled

Za tento údajně protižidovský text, tak na ně bylo podáno trestní oznámení, což silně připomíná frašku.Podle policie z tohoto textu jasně vyplývá, jejich negativní postoj k Židům.V demokratuře tedy stačí, vyslovit se pro řešení otázky nějakého etnika, či národnosti, a jste obviněni z toho, že k němu máte negativní postoj a následně i z jeho hanobení.Jak snadné.Zvláštní ovšem je, že například Klára Samková napsala o řešení romské otázky celý článek a žádné pozornosti policie se jí nedostalo.Je tedy zjevné, že policie pracuje jaksi selektivně a na něčí objednávku.Pochopitelně je zde dlouhodobě patrná snaha, vyrobit uměle demokratuře nepřátelsky laděné “extremisty”, kterých se zoufale nedostává.

Nejspíše tak zde policie nově aplikuje novou metodu, jak vyrábět “extremisty” a to “komplementaritu s koncepty hate crimes (tj. trestných činů z nenávisti, trestných činů z předpojatosti nebo trestných činů s kolektivní předsudečnou motivací”, jak už v minulosti ministerstvo vnitra varovalo.Podle tohoto mustru, tak lze prakticky jeden výrok vnímat jako neškodný a jiný identický, na základě něčí potřeby, kriminalizovat.To že jsou pak oba výroky významově prakticky totožné, není žádný problém.Jak řešit romskou otázku tak není nic závadného, u řešení otázky židovské, už ale jde o hanobení národa.

Celá tato komedie je o to pikantnější, že Adam Bartoš na svém webu, už dlouhé měsíce nabízí knihu Germara Rudolfa Přednášky o holocaustu, nicméně o této knize, která totálně boří celou holocaustovou legendu, se ještě v mainstreamu neobjevila ani čárka a stejně tak inkviziční složky demokratury, vytrvale setrvávají v pozici mrtvého brouka.Adam Bartoš se tak paradoxně dočkal obvinění za banální a vágní výrok umístěný u hrobu Anežky Hrůzové.Je pochopitelné, že inkvizičním složkám, se tak do konfrontace s Rudolfovou logickou argumentací, podpořenou vědeckými znalostmi chemie moc nechce, jelikož by se tak mohly snadno zesměšnit a ještě této publikaci udělat zdarma reklamu, což je to poslední, co potřebují.Mnohem snazší je tak pro demokraturu aplikovat na nějaký Bartošův vágní výrok, některý z gumových pragrafů, kterými demokratura disponuje, v míře více než přebohaté.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s