Oteplovací loby vládne dogmatismus


I když by se mohlo zdát, že tvrzení oteplovací loby, jsou už natolik absurdní, že je sotva může něco překonat, závěry nedávné konference o globálním oteplování v Paříži potvrdily, že stupidita skutečně nezná hranic.Na 192 představitelů zůčastněných zemí se tak před několika dny shodlo na tom, že je nutné udžet růst globální teploty, v rozmezí maximálně dvou stupňů Celsia, oproti předindustriální éře.Máme tu tak, ještě hloupější závěr, než cokoliv, co jsme doposud mohli od oteplovací loby slyšet.To ovšem nebránilo všem korporátním masmédiím, aby ho tupě bez jakýchkoliv souvislostí papouškovaly a dodnes papouškují, jelikož stále opakovaná lež se stává pravdou, respektive, stává se z ní dogma.

Cooling and Warming

Přestože většina konzumentů mediálního hnoje, tuto mantru bez dlouhého přemýšlení zřejmě akceptovala, několik jedinců, ještě  schopných kritického myšlení, přece jen čekalo, že po tomto vágním prohlášení, bazírujícím na dvou stupních Celsia, přijde adekvátní  vysvětlení, jak se vlastně k němu dospělo.K ničemu takovému pochopitelně nedošlo a ani dojít nemohlo.

Ty, kteří tak jsou ještě schopní pochybovat o dogmatech, která se na nás z mainstreamových médií neustále valí, musel už zarazit termín “předindustriální éra”, ke které se mají změny o ony dva stupně vztahovat a především pak od tehdejších teplot odvozovat.Za začátek industriální éry a současně tedy konec předindustriální éry, se  považuje zhruba rok 1750, který má být podle oteplovací loby klíčový, protože zhruba v této době mělo začít docházet k vzestupu teplot a to údajně v důsledku vysoké produkce CO2, díky masovému rozvoji průmyslu.To, že neexistují důkazy o tom, že za vzestup teplot je od této doby odpovědný skutečně CO2 produkovaný lidskou činností, a že tak je zde na sto honů cítit logické klamy “současně a tedy proto”, případně “před tím a tedy proto”, klimatická loby ignoruje.

Největším problémem tak zvané předindustriální éry, ovšem není bez ohledu na její neprokazatelnou souvislost s růstem teplot,  její konec, ale především celková doba jejího trvání, pokud tedy nebudeme uvažovat, že do ní zahrneme celé období, předcházející roku 1750.To by pak znamenalo, že by jsme museli započíst vývoj teplot, prakticky od počátku světa, jelikož teploty se významně měnily i v době, bez existence průmyslu, produkujícího tak zvané skleníkové plyny, a to i významně více, jak o nějaké dva stupně.Problém ovšem je, že k tomu, aby jsme něco takového provedli, nemáme zdaleka dostupná data.Tento detail, ovšem konference ignoruje, stejně jako ignoruje absenci jakýchkoliv důkazů, kterými by mohla svoje závěry doložit.Symbolickou korunu, pak tomu všemu nasadil Barack Obama, když prohlási, že: „Jsme první generace, která přímo cítí dopady klimatických změn a poslední, která s tím může něco udělat.“Tímto prohlášením tak Obama v podstatě popřel veškeré významné změny podnebí v předindustriálním období, takže oteplovací dogma, může být dále zachováno minimálně do doby, než se pod tíhou všech těchto lží samo nezhroutí.

Klíčová tak pro tuto konferenci nebyla exaktní data, nýbrž pouhé předpoklady, které nebyly podrobeny žádnému kritickému zkoumání a zpochybnění – zpochybňování čehokoliv, vůbec nemá demokratura v oblibě, ale byly  “stvrzeny” pouze všeobecnou shodou oněch téměř dvou set státníků, což je jistě impozantní počet, který ovšem nic nedokazuje a může tak zapůsobit, jen na slaboduché jedince.Jak už jsme dříve zdůraznili, ve vědě se na shodu, ani mnohočetnou shodu názorů nehraje, platná jsou jen opakovaně ověřitelná fakta.Zato při tvorbě dogmat, je shoda rádoby autorit nezbytná.Dnešní dogmatici stojící v čele vlád, tak jen vytvořili další dogma, ne nepodobné těm, která z historického hlediska ještě nedávno, hlásala bludy o nemožnosti letu těles těžších než vzduch a nebo geocentrismu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s