Evropská demokratura odzbrojuje občany, Hitler učinil opak


Ač se tomu evropská nomenklatura snažila zabránit, nedávno  se na světlo světa dostaly dokumenty, podle kterých EU plánuje zpřísnění pravidel pro držení zbraní, která jsou ve většině evropských zemí už tak dost přísná, a všichni budoucí držitelé zbraně, tak musí projít  proškoškolením a zkouškou, kterou zdaleka ne každý z nich, úspěšně složí.Byrokratům v Bruselu to ovšem nestačí a přesto že se autority Interpolu už dříve jasně vyslovily, že jedinou účinnou obranou proti terorizmu je občany ozbrojit, je jejich snaha přesně opačná, a jejich cílem je, ponechat je na pospas útočníkům, bezbrané jako ovce.

guns.hit

Jako prakticky každá demokratura, či diktatura, se tak EU snaží občany odzbrojit, protože jak napsal už Orwell, diktatura může dělat spoustu věcí, jediné co ale nemůže, dát občanům do rukou zbraně.Možná i trochu překvapivě, se tak proti této snaze EU, vzedmula vlna protestů, napříč prakticky celým politickým spektrem a kritzují ji dokonce, i členové sociální demokracie.Ministr Chovanec, který ještě nedávno nesmyslně tvrdil, že je mezi lidmi mnoho zbraní, nyní obrátil  a prohlašuje, že nevidí důvod trestat legální vlastníky zbraní, kteří plní již dnes dost přísné podmínky.

Bohužel se ale tyto protesty opět neobešly bez laciných lží, které mají v dnešní  demokratuře platnost nezvratných dogmat, když někteří opět vytahují Hitlera a nacisty, jako rádoby odstrašující příklad.Podle těchto legend, Hitlerovou údajně první věcí, kterou po uchopení moci udělal, bylo že nechal zkonfiskovat všechny zbraně.Skutečnost je ovšem, jak už to v případě oficálních “dějin” německého národního socialismu bývá téměř pravidlem, přesně opačná.

Po zvolení Hitlera kancléřem, zdědilo národně socialistické Německo zákon o zbraních z období Výmarské republiky, který byl vydán roku 1928.Tento zákon nahradil zákon ustanovený vítěznými velmocemi po první světové válce, který držení zbraní německými občany zakazoval.Nacistická moc nejen že tento zákon nezrušila a nezačala zbraně Němcům odebírat, ale začala ho naopak liberalizovat.Vyjímkou byly osoby židovského původu, a vzhledem k tomu, že židovský kongres už počátkem roku 1933 vyhlásil Německu válku, lze se tomu jen těžko divit.Ani v jejich případě se ovšem nejednalo o plošné opatření a mnoho Židů stále v období nacistické vlády vlastnilo palné zbraně.Dále byly zbraně odebrány i nespolehlivým osobám a nepřátelům Třetí říše.

Nacisté tak provedli v zákoně z roku 1928 mnoho změn, které vedly k omezení mnoha restrickcí pro držení palných zbraní a některá omezení byla zcela odstraněna.Jednou z  deregulací bylo, že kdo vlastnil lovecký lístek, mohl si zakoupit i pistoli a kdykoliv ji nosit.Dále se prodloužila doba povolení pro držení zbraně z jednoho roku na tři a byla  dána místním úředníkům větší pravomoc,  umožnit osobám pod 18 let vlastnit zbraň, dříve platila hranice 20 let.Zatímco zákon z roku 1928, omezuje počet držených zbraní i množství střeliva, zákon z rukou nacistů vydaný v roce 1938, už toto omezení postrádá.Dále zatímco zákon z roku 28 požadoval po prodejcích vedení záznamů o prodejích zbraní po dobu 20 let, u zákona z roku 38, byla tato doba snížena na pouhých deset let.Jak vidno, s těmito pravidly pro držení palných zbraní ve Třetí říši, by se co do míry liberalismu, mohla jen těžko rovnat většina zákonů, platných dnes v některých rádoby demokratických zemích EU.

Jednoznačný závěr tedy je, že nacistické Německo v čele s Hitlerem, zbraně s vyjímkou nepřátelských skupin obyvatelstva, nejen že německým občanům neodebralo a o nějakém zákazu držení zbraní pak nemůže být ani řeči, ale naopak došlo k omezení restrikcí.Tvrzení, že Němci tedy byli odkázáni na milost a nemilost údajné nacistické diktatury proto, že byli bezbraní, je absolutní nesmysl.Němci mohli zbraně získat a navzdory rozšířené legendě, je mohli získat dokonce snadněji, než v letech 1928 -33, v době tak zvané výmarské demokracie a použít je tak proti nacistické moci.Navzdory těmto možnostem, to však z nějakého důvodu nikdy neudělali.

Ve světle všech těchto faktů je tak na místě se zamyslet, co s občany EU nomenklatura v Bruselu zamýšlí, jelikož současné snahy o odzbrojení občanů, se dají srovnat snad jen s praktikami režimů typu stalinského Ruska, případně dnešní severní Koree.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s