ICEJ: Židé jsou 3 000krát úspěšnější než muslimové


ICEJ, česky plným názvem Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, je zvláštní organizace, jejíž snahou je zviditelňovat a propagovat stát Izrael.To by se ještě dalo pochopit, pokud by šlo o organizici skutečně nezávislou, kterou však rozhodně není, ale je naopak z nějakých nám nejasných důvodů, podporovaná některými obcemi a má i silné vazby na mainstreamová média.Každoročně tak přednášky ICEJ podporuje napřílkad Brněnská radnice.Cílem přednášky mělo být letos mimo jiné, poukázat na údajně rostoucí nebezpečí novodobého antisemitismu.

super

Některé přednášky se ovšem nesly v poněkud zvláštním duchu.V přednášce profesora Tomáše Novotného, se tak můžeme dovědět, že “O tom, že jsou Židé daleko úspěšnější než např. muslimové, není potřeba diskutovat.”, čímž vlastně naznačuje, že  muslimové jsou neschopní, což dále ve své přednášce rozvádí.V opačném případě, si  lze snadno představit, co by nastalo, kdyby si nějaký neŽid dovolil veřejně prohlásit, že například Češi, jsou daleko úspěšnější než Židé.To by hned všechna mainstreamová média byla plná hysterických výlevů o antisemitismu, a nejspíše by se mu dostalo i pozornosti od restriktivních složek, kvůli podněcování k nenásvisti, v tom lepším případě, by “pouze” obdržel nálepku extremisty.Takto je to ovšem, zřejmě v naprostém pořádku.

Pokud si pak přečteme celý text, musíme nutně nabýt přesvědčení, že Novotný buď trpí zmatením pojmů, nebo je obratný demagog.To, že Novotný mluví o Židech jako o národě, mu vůbec nebrání ho srovnávat s muslimy.V případě muslimů, tedy vyznavačů Islámu, se ovšem nejedná o žádný národ, ale o náboženství, což by Novotný jako profesor už mohl vědět, nebo být alespoň schopný, si to dohledat.Jelikož je, jak Novotný pokračuje, na světě 1,5 miliardy muslimů a jen 14 mil Židů, jsou Židé 3000x úspěšnější než muslimové v získávání Nobelových cen – ponechme teď stranou, jestli tyto udělené ceny vůbec o něčem vypovídají, Novotný je ovšem bere jako exaktní měřítko úspěšnosti národů, přestože se udělují jen něco přes sto let a jen v omezené části světa.Novotný tak vlastně říká, že jsou Židé schopnější než všechny národy vyznávající Islám, kterých je hned několik desítek, a háže tak do jednoho pytle nejen všechny Araby, ale i Turky, Indonésany, Malajsijce, a mnoho dalších národů.V této chvíli už musí být každému jasné, že Novotný není žádný hlupák, ale jen otrlý šovinistický demagog.V závěru pak Novotný žádá, aby jsme v každodením životě hledali, co znamená být vůči židovskému národů spravedlivý, což působí po tom, co v přednášce pronesl, jako výsměch.

Pokud se tedy ICEJ prezentuje na svém webu jako organizace usilující o usmíření mezi Židy, Křesťany a Araby, je to zjevně jen nátěr, který skrývá demagogické podhoubí, které určitě k porozumění nepřispěje.V ICEJ si tak zjevně potrpí na rasistické vyvyšování Židů nad gojimy, což ovšem toho, kdo zná některá dřívější prohlášení  židovských představitelů, nebo jen četl Talmud, který je pro Židy něco jako Bible pro křesťany, příliš nepřekvapí.Pokud pak tyto výlevy budeme nahlížet prizmatem dnešní doby, kdy není vzácností, radikalizace muslimských uskupení přímo na území Evropy, ti kdo pomáhají tyto pro muslimy dehonestující vyjádření šířit, si musí být moc dobře vědomi, co těmito pamflety mohou způsobit.Není tak tedy moc těžké si domyslet, komu takové jednání slouží a kdo z něho má prospěch.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s