Evropským národům vládnou choré mozky


O tom, že ve vedení  mnoha států Evropy, stojí v současnosti jedinci, kteří nejsou zcela příčetní, jsme dostávali signály, už mnoho měsíců.V jejich čele, pak bezesporu díky horlivému prosazování imigrace, stojí německá kancléřka, Angela Merkel.Další evropští národní “vůdci”, však za ní ve své stupiditě o mnoho nezaostávají a v iracionálních rozhodnutích, ji zdá se, chtějí překonat.

puppet

I když podpora těchto státníků, imigraci neevropských ras na evropské území, byla absolutně nepochopitelná už v minulých měsících, kdy se přes nestřežené a nezabezpečené hranice evropských států, valily tisíce vetřelců za den, po pátečních útocích ve Francii, už  se zcela vymyká zdravému myšlení.Pro německou kancléřku, však ani po těchto útocích není problém, stále zastávat dosavadní  imigrační politiku, která je v této chvíli, pro všechny alespoň částečně racionálně uvažující jedince, absolutně nepřijatelná.

Nabízí se tak otázka, co je příčinou tohoto iracionálního jednání většiny vrcholných politiků a i mnoha dalších  zastánců této imigrační politiky, když je dávno patrné, že s imigrací těchto cizích ras do Evropy, si importujeme především jen zločinnost, sociální problémy a jak se ukazuje, posilujeme touto imigrací také významně, již stávající struktury na území Evropy, které jsou dlouhodobě evropským národům otevřeně nepřátelské.

Těžko lze ovšem předpokládat, ba je to prakticky nemožné, aby všichni tito xenofilové a milovníci imigrantů, u nichž prakticky absentuje jakákoliv schopnost kritického myšlení, trpěli nějakou duševní chorobou v pravém slova smyslu.Promořenost duševními chorobami, které způsobí takovéto krajně iracionální chování, není zdaleka taková, aby tito jedinci, měli ve významných postech takové zastoupení, jak můžeme dnes pozorovat.

Jedno vysvětlení, se ovšem pro toto těžko pochopitelné chování nabízí.Tím je  parazit, jménem Toxoplasma gondi, který je v současnosti ve mnoha evropských zemích nebývale rozšířen a je jím v těchto zemích nakaženo kolem 30 – 60% populace, i více.Největším rizikem nákazy jsou kočičí výkaly obsahující oocysty, a konzumace nedostatečně tepelně upraveného masa.Kočky se v Evropě systematicky chovají až posledních 150 let a častá konzumace masa také před 100 a více lety nebyla zcela běžná, ba právě naopak.To by tedy vysvětlovalo, tak vysoké současné promoření populace tímto parazitem.Primárním cílem toxoplasmy je nakazit myš, která je pouze mezihostitelem, změnit její chování tak, aby ztratila přirozený strach a nechala se snadno chytit a následně sežrat kočkou, v jejímž trávícím traktu, se pak může dále množit.

U člověka pak toxoplasma působí podobně.Lidé jí nakažení se stávají méně opatrní s tendencí více riskovat.U žen se nákaza projevuje nepřirozenou tolerancí, ztrátou přirozených zábran, důvěřivostí a otevřeností.U mužů se projevuje odpor k autoritám, útoky na tradiční hodnoty – anarchistické chování.U obou pohlaví se pak zvyšuje pocit viny.Asi tedy nepřekvapí, že tyto rysy můžeme pozorovat u jedinců, kteří zde vítají cizí migranty, ke kterým jsou zcela nekritičtí, mají snahu otevírat hranice a vůbec mají sklony k riskantnímu a neuváženému jednání, které je často přímo sebedestruktivní.V případě sebedestruktivního jednání, se tak může jednat o adaptaci parazitovaného organismu, vedoucí k eliminaci parazita, či kompenzaci jeho patologického působení.Toxoplasma nemusí změnit chování tak výrazně u každého jedince, u těch s lepší genetickou výbavou a silnějším imunitním systémem, se nemusí změny chování téměř projevit.U mnohých ovšem ano, a tito jedinci pak už nejsou sami sebou, ale jsou z nich pouhé loutky, kterými manipuluje toxo.Jaké toto chování může pak mít následky u infikovaných osob, jejichž rozhodnutí mají dopad na celé národy, je snadné domyslet.

Po pařížských útocích, se tak ocitáme v bodě zlomu, kdy se ukazuje, že si budeme muset vybrat, zda budeme tupě, jako ovce, následovat svoje pološílené “vůdce”, vedoucí nás neomylně cestou do pekel, nebo si zvolíme cestu rozumu, tedy nikoliv cestu parazita.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s