Demokratura řeší problém, jak vyrobit extremisty


Policejní statistiky dlouhodobě ukazují, že počet takzvaných extremistů a především pak činů jimi páchaných, byl vždy zanedbatelný a v poslední době je tak nízký, že už opravdu nestojí za řeč a postrádá už i smysl, vůbec takové záznamy vést.A jelikož je extremismus pro demokraturu velmi důležítým faktorem v oblbování najivních ovčanů, nezbývá tak, než si toto nedostatkové zboží, kterým extremisti jsou, nějak vyrobit.Ideálním východiskem z této prekérní situace by bylo, si je prostě naklonovat, což bohužel pro demokraturu, zatím není možné.Je proto nutné, vytvořit takové právní definice, aby se do nedávna běžné trestné činy, nebo činy, které trestnými nebyly, daly  v policejních statistikách, zařadit do kolonky trestných činů s extremistickým podtextem.

1

Historie extremismu je v ČR poměrně dlouhá.Ministerstvo vnitra (MV) extremismus jako bezpečnostní riziko vyhodnocuje už od poloviny devadesátých let.Podle definice ve vlád­ní zprávě o problematice  extremismu na  území České republiky v  ro­ce  2002, jsou pojmem extremismus  označovány  “vyhraněné  ideologické  postoje,  které  vybočují z ústavních, zákonných,  norem, vyznačují se prvky netolerance, a úto­čí proti  základním  demokratickým  ústavním  principům jak jsou  defino­vány v českém  ústavním  pořádku”.Jak vidno, definice je to dostatečně vágní na to, aby se dala podle potřeby použít téměř proti komukoliv, kdo se stane demokratuře nepohodlným.Ani tato vágní formulace, se ale někomu nezdála dostatečně vágní, takže byla vytvořena nová, ještě elastičtější, jelikož jen to nejtotálnější, je dostatečně totální.MV tak dnes  za extremismus považuje i “historický revizionismus, sociální demagogii, aktivismus, podporu verbálního až fyzického násilí vůči oponentům a vůči apriori definovaným sociálním skupinám a konspirativní teorii”.K získání nálepky extremisty tak stačí, aby jste se dopustili třeba “historického revizionismu”.Historici, stejně jako všichni vědci, kteří maji přehodnocování v popisu práce, tedy mají docela velký problém, pokud se pustí do přehodnocování něčeho, co by mohlo narušit dogmata, na kterých demokratura stojí.Stejně tak zastánci “konspirativních teorií” budou označeni za extremisty, příčemž co je, či není konspirativní teorie, určuje přirozeně demokratura, respektive příslušné orgány, k tomuto účelu vytvořené.

K čemu jsou pak dobré, takto široké a obsáhlé definice extremismu, je zřejmé.Cílem těchto definic, totiž není stíhání jakýchsi extremistů, ale především jejich výroba, respektive jejich prostředníctvím, likvidovat nepohodlné osoby, tedy především ty, které poukazují na lži a dogmata, která mainstreamová média, která demokratuře slouží, šíří.Dalším neméně důležitým aspektem je, že tím, že vyrobíme údajné extremisty, můžeme pak odůvodnit existenci 40 000 policajtů, kterými demokratura disponuje a jejichž počet chce ještě zvyšovat až na obludných 44 tisíc.A že každá diktatura potřebuje fízla za každým bukem, ví i malé dítě.Jen tak pro srovnání, nacistické Německo, což byla podle dnes masově šířené legendy, tuhá diktatura a současně policejní stát v jednom, mělo v roce 1940, kdy už bylo obklopeno nepřátely ze všech stran, pouze 244 000 uniformovaných policistů.Z tohoto počtu pak 100 000 bylo v pracovních jednotkách beze zbraní, takže je ani jako policisty nelze počítat.Demokratura v česku v roce 2015, kdy není ve válce s žádným státem, potřebuje k něčemu v přepočtu na hlavu, ozbrojených policajtů více jak 3x tolik.Není tak asi těžké si domyslet, k čemu může být tato desetitisícová armáda policajtů, v případě potřeby použita.

I přes toto žonglování s definicemi, je na tom extremismus v česku v posledních letech špatně a je takříkajíc na vymření.Za rok 2014 to bylo v celé republice pouhých 201 činů, což je směšných 0,07%.Protože však už i před deseti lety, na tom byl extremismus zle a hrozilo mu vyhynutí – pouze 248 činů, a policejní statistiky nekompromisně ukazovaly, že i přes elastické definice, se počty trestných činů spáchaných s extremistickým podtextem blíží nule, muselo MV tuto situaci nějak zachránit a začalo tedy jednat.Za spolupráce tehdejšího MV a rádoby odborníka na extremismus Miroslava Mareše, vznikla publikace “Symboly používané extremisty na území ČR v současnosti”.Toto veledílo, určené specielně pro policajty v terénu a soudy, mělo ulehčit policii a také soudům, takzvané extremisty identifikovat a následně je za extremismus odsuzovat, a zachránit tak statistiky, které neúprosně naznačovaly, že extremismus prakticky neexistuje.Publikace je to opravdu mimořádná a pokud je nám známo, nemá v historii obdoby.Něco takového nemělo ani bolševické Rusko a soudruzi z OGPU, by mohli závidět.V publikaci, která má více jak 80 stran, jsou pak podrobně popsány a vyobrazeny všechny možné, i nemožné symboly, které mají údajně symbolizovat extremismus.Dále jsou vyjmenovány extremistické kombinace číslic a dokonce extremistické značky oblečení.Asi není třeba dodávat, že s tímto návodem, by neměl být velký problém, nějakého toho extremistu nejen najít, ale i usvědčit a odsoudit.I přes tuto enormní snahu restriktivních složek a MV, se však nedaří extremismus oživit a počty trestných činů spáchaných extremisty, jsou tak v současnosti prakticky nulové.

MV a jím řízená masmedia, se však stále snaží tuto situaci zvrátit a počty extremistů nějak navýšit.Jelikož tak téměř žádní extremisti v reálu neexistují a nikdy neexistovali, nastupuje na scénu realita virtuální.A je třeba uznat, že závislá media, zde odvádí obdivuhodný výkon.Stačí aby se někde sešlo 20 skinheadů – holá hlava a bomber je totiž základním poznávacím znakem extremisty, a už je o tom několikaminutová reportáž v televizi, nebo článek na půl strany v novinách.Situace je už tak vážná, že speciální tým pro boj s extremismem, který nemá do čeho píchnout, začal ze zoufalství dokonce sledovat i internetové diskuze, kde se zaměřuje “na způsob nevhodné komunikace”, aby ulovil alespoň nějakého toho “extremistu” a vylepšil tak zoufale chudé policejní statistiky.

Jelikož si však zásadního rozporu mezi statistikami a masážemi v masmediích všímá stále více lidí, kteří jsou ještě schopní myslet, na MV snahy o umělé navýšení počtu extremistických činů neutuchají.Do budoucna tak  MV nevylučuje “komplementaritu s koncepty hate crimes (tj. trestných činů z nenávisti, trestných činů z předpojatosti nebo trestných činů s kolektivní předsudečnou motivací) a zastává názor, že existuje prostor pro posilování prvků hate (bias) crimes u policejních a justičních složek”.Ano, komplementarita, neboli subjektivní i objektivní pohled na jednu skutečnost a předpojatost, to je přesně to, co demokratuře v jejím pseudoprávním systému ještě chybělo.Do budoucna se tak mužeme těšit, že činy nebudou posuzovány podle jejich následků, ale na základě komplementarity a předsudečné motivace.A to si můžete být jistí, že s tímto pseudoprávním vybavením, počty extremistů a především pak činů s extremistickým podtextem, utěšeně porostou.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s