V čím zájmu SÚKL zamlčuje nežádoucí účinky vakcín?


Státní ústav kontroly léčiv, zveřejnil dne 19. 10. 2015 na webu olecich.cz prohlášení, ve kterém “varuje před hoax zprávami, které šíří nepravdivé informace ohledně očkování”, které se šíří zejména prostřednictvím e-mailů a sociálních sítí.Jejich obsahem má být tvrzení, podle kterého došlo u některých dětí, kterým byla aplikována vakcína PRIORIX proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, k řadě závažných nežádoucích účinků, a že tato vakcína není bezpečná.“SÚKL však tyto informace vyvrací.Uvedená vakcína splňuje parametry jakosti, účinnosti a bezpečnosti”.Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., (předseda Vakcinologické společnosti) kontaktoval i lékařku z předmětné ordinace a ta uvedla “že informace o nežádoucích účincích šířící se prostřednictvím internetu nejsou pravdivé”.

1Tolik tedy vyjádření SÚKLu, MUDr. Romana Prymuly a lékařky, která vakcinaci prováděla.Všechny tyto autority nás tedy ujistily, že vakcína splňuje parametry bezpečnosti a že informace šířené internetem o nežádoucích účincích vakcíny jsou nepravdivé.Skutečnost je ovšem taková, že SÚKL nás manipuluje a lékařka vyloženě lže, když tvrdí, že informace o nežádoucích účincích jsou nepravdivé.

Nedalo tak mnoho práce, najít si příbalový leták vakcíny PRIORIX a ověřit si tak, jaká je skutečnost, a že informace o nežádoucích účincích nejsou nepravdivé, jak tvrdí lékařka, ale právě naopak.Podle příbalového letáku výrobce vakcíny, kterým je GlaxoSmithKline, se tak mohou po aplikaci vakcíny, vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

  • Poruchy nervového systému: horečnaté křeče
  • Poruchy krevního a lymfatického systému: trombocytopenie, trombocytopenická purpura
  • Poruchy imunitního systému: anafylaktické reakce
  • Poruchy metabolismu a výživy: anorexie
  • Psychiatrické poruchy: nervozita, abnormální pláč, nespavost
  • Poruchy nervového systému: encefalitida, cerebellitis, cerebellitis příznaky podobné (včetně přechodné poruchy chůze a přechodné ataxie), aseptická meningitida, Guillain-Barrého syndrom, periferní neuritida
  • Cévní poruchy: vaskulitida (včetně Henoch Schonleinovy purpury a Kawasakiho syndromu)
  • Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně: artralgie, artritida
  • Febrilní křeče
  • Poruchy imunitního systému: alergické reakce

Necháme tak už na posouzení každého, jestli například febrilní křeče, anafylaktické reakce, Kawasakiho syndrom, nebo  encefalitida, jsou natolik banální onemocnění, že stojí za to, podstupovat toto riziko a nechat se očkovat proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, což jsou nemoci, které jěště před pár lety, prodělalo téměř každé dítě a s prodělanou chorobou tak získalo doživotní imunitu, kterou žádná vakcína nedokáže zajistit.

Podle SÚKLu, který je ve svých vyjádřeních velmi opatrný a asi ví proč, tak vakcína PRIORIX “splňuje parametry bezpečnosti”, což je šalomounská formulace, otázka ovšem je, jaké jsou ty parametry, podle kterých se ona deklarovaná bezpečnost určuje.Těm co v SÚKLu mají na starosti vydávání  takovýchto prohlášení, je tedy pravděpodobně dobře známo, jaké má vakcína možné nežádoucí účinky, ale nemohou to říct na plná ústa, proto si chrání zadek tímto způsobem.Lékařka pak snad ani leták nečetla a  prostředníctrvím MUDr. Prymuly – který ho snad také ani nečetl, ukazuje, že neví co mluví, a pokud ho četla, bez skrupulí lže.

Této příležitosti k šíření očkovací propagandy, nemohl samozřejmě nevyužít Zdravotnický deník.Autorka článku na webu ZD Ludmila Hamplová, si tak stěžuje, že “místo důvěry k vědě a lékařům s očkovací praxí, zde máme nesmyslná tvrzení laiků bez skrupulí”, a dále potom, “pořád jen opakují svoje dogmata jako naučené mantry a nejsou schopni přijmout žádné vědou a praxí podložené argumenty”.Autorka článku by si dříve, než začne označovat tvrzení lajků za nesmyslná a dogmatická, měla přečíst příbalové letáky výrobců vakcín, které zjevně nikdo, včetně ní nečte.Potom by totiž věděla o všech možných nežádoucích ùčincích vakcín, které označuje za “nesmyslná tvrzení lajků a … dogmata”.Mnoho z příznaků, které tito lajci uvádí, je totiž totožných, s nežádoucími ùčinky, které zmiňuje i výrobce vakcíny.Autorka článku tak zpochybňuje, že má vakcína vedlejší účinky, aniž by si ovšem před tím přečetla, alespoň základní informace, které k vakcíně přikládá už sám výrobce.A jelikož autorka tohoto článku není evidentně negramotná a v oblasti zdravotnictví, se pohybuje již nějakou dobu, nelze její článek označit jinak, než jako zjevnou demagogii.

Pokud už jsou na trhu vakcíny, jako tato, které mají výše uvedené možné nežádoucí účinky, bylo by asi logické, aby lékař o těchto rizicích informoval pacienty a ti by se pak mohli rozhodnout, jestli tato rizika jsou ochotni podstoupit, či nikoliv.Jelikož ale žijeme v systému, kde jsou zájmy pacientů podružné, ale zájmy výrobců vakcín primární, jsou pacienti neustále obětí mystifikací, na kterých se podílí i nejvyšší odborné autority, které by měly paradoxně pacienty chránit.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s