Demokratura si zoufá, nepohodlné weby hostují v USA


Jak se hlásné trouby demokratury, jako je iDnes, Novinky a v podstatě kompletně celý zkorumpovaný, nebo zgleichschaltovaný mainstreamový tábor, neustálým chrlením nesmyslů dostává postupem času do čím dál ostřejší konfrontace s prokazatelnými fakty, mocenské složky demokratury, se tak čím dál více zaměřují na weby, které na tyto skutečnosti poukazují.Tyto weby jsou tak na černé listině za to, že si dovolují uvádět na pravou míru kompletně překroucenou, či spíše vylhanou historii, především pak druhé světové války, očkovací propagandu placenou farmaloby, poukazovat na zločinný lichvářský systém, rasismus a násilnou kriminalitu barevných etnik, a další tabuizovaná témata, jejichž vylhané alternativy jsou pilíři, na kterých sluníčková demokratura stojí a které kdyby se rozpadly, celá tato prohnilá stavba se zhroutí.

Free-PressRestriktivní složky demokratury zde ovšem naráží na problém, kterým je to, že v některých částech světa, v kterých se nachází hostovací servery nezávislých webů, stále funguje svoboda slova a především svoboda vědeckého zkoumání, které je pak v inkvizičních systémech, založených na zbožném uctívání dogmat, pochopitelně nepřípustné.Na mainstreamových webech se tak můžeme například dočíst, že tamní zákony (rozuměj v USA) “umožňují mnohem širší svobodu projevu než u nás”.To je ovšem velmi rafinovaná formulace, která má pouze vést k přesvědčení, že existuje jakási širší, nebo užší svoboda projevu.Nic takového pochopitlně neexistuje, není žádná svoboda slova z 3/4 a podobně, svoboda projevu prostě buď je a nebo není, v případě většiny evropských států lze tedy konstatovat, že není, tedy neexistuje.Svoboda projevu v ostatním civilizovaném světě je tak “omezena” jen v případě urážek a nebezpečného vyhrožování, na což už více jak sto let existují právní nástroje.V USA je pak nutné prokázat, že projev “vyvolá bezprostředně hrozící protiprávní jednání nebo vyjadřuje opravdovou hrozbu či úmysl zastrašit“.Demokratuře ovšem tyto nástroje nestačí a musí tedy disponovat jěště dostatečně gumovými paragrafy, chránícími dogmata, která je trestné zpochybnit a na nichž demokratura stojí, či spíše vrávorá.

Nejzajímavější ovšem na tom všem je, jak tito pretoriáni demokratury, mezi nimiž lze najít různé státní mašinerií placené “experty na extrémismus” a rádoby právníky, kteří ovšem o tom, co  je to skutečné právo nemají ponětí, dospěli k názoru, že se podle českého pseudopráva (nyní ponecháme stranou, že toto pseudoprávo uráží každou myslící bytost), jedná o porušení zákona, když server na němž je web hostován, sídlí fyzicky v USA, nebo jinde, kde je svoboda slova respektována.Na serverech v USA se totiž nachází obrovské množství webů, jistě desetitisíce, které jsou v rozporu s absurdistickou formou zákonů platných v mnoha státech Evropy, včetně těch českých.Pikantní na tom pak je, že mnohé weby, které by podle českých zákonů byly označeny za extrémistické a rasistické, protože jsou na nich například veřejně dostupné materiály vypovídající o černošské kriminalitě, disponují koncovkou .gov, patří tedy vládě USA – U.S. government.V USA jsou tedy podle absurdních českých zákonů, extrémistické i vládní instituce.

“Odborník na extremismus” Miroslav Mareš si pak v jednom rozhovoru pro závislá média přímo stěžuje, že “přestože podle našeho práva dochází k páchání trestné činnosti, úřady USA nesdělují orgánům České republiky údaje potřebné pro trestní řízení s ohledem na ochranu tamních ústavních hodnot“.Mareš a jemu podobní by si to tedy představovali konkrétně tak, že by USA dodaly českým restriktivním složkám jména všech těch, kteří na serverech v USA zveřenili něco, co je v rozporu s českým pseudoprávem, aby tito všichni, mohli být podle něho potrestáni.Mezi těmito jedinci by bylo jistě i hodně pracovníků amerických vládních institucí, protože zveřejnit statistiky o mezirasové kriminalitě, které vyznívají pro barevné mírně řečeno nelichotivě, je v českém absurdistánu považováno za extrémismus a nebyl by problém toto jednání postihnout podle některého specielně ušitého gumového paragrafu, jako je třeba osvědčený § 356, za kterým se skrývá podněcování k nenávisti.Mareš a jemu podobní “odborníci”, pak zřejmě nikdy neslyšeli o tom, že v různých státech platí různé zákony, které si často navzájem odporují.Proto tak například francouzská jurisdikce nezasahuje tam, kde platí jurisdikce americká – což je i případ serverů na území USA a naopak, což ovšem “odborníkům” typu Mareše jaksi uniká.

Nelze tak jinak, než dojít k závěru, že obyvatelé České republiky a  většiny dalších zemí Evropy žijí v absurdistánu, či lépe řečeno v idiokracii, kterou ovládají idioti, ba co více, idiotští zločinci.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s