Co přinese imigrace barevných ras do Evropy


V souvislosti se stále pokračující imigrací cizích ras do Evropy, je třeba počítat, že s přílivem těchto migrantů, dojde i k nárustu zločinnosti v imigrací postižených oblastech.Přestože politici se nás snaží ujišťovat, že žádného ohrožení se v souvislosti s přílivem migrantů nemusíme obávat, statistické údaje násilných trestných činů páchaných především barevnými na bílých obyvatelích USA, mluví jasnou řečí.

vict

V období 2012/2013, se černoši dopustili v průměru 560 600 násilných trestných činů proti bělochům, zatímco běloši se dopustili jen 99 403 stejných zločinů proti černochům. To znamená, že černoši byli útočníci v 84,9 procentech násilných trestných činů, zahrnující, černé a bílé oběti.Zajímavé je, že násilná  trestná činnost  černochů proti Hispáncům se vyskytuje v téměř přesně stejném poměru, jako náslilí černochů proti bělochům.Černoši jsou útočníci v 82,5 %, zatímco Hispánci jsou útočníci jen 17,5 %.To naznačuje, že černoši záměrně cílí jak na Hispánce, tak na bílé, útokům  na své vlastní etnikum, se spíše vyhýbají.

Pokud použijeme číselné údaje za rok 2013, dle rasového rozčlenění obyvatel, 62,2 procent populace USA je bílých, 17,1 procent Hispánců, 13,2 procent černochů, můžeme vypočítat průměrnou pravděpodobnost  každého útoku proti jinému etniku.U černochů je 27 krát vyšší pravděpodobnost útoku na bílé a 8 krát vyšší pravděpodobnost útoku na Hispánce než opačně.U Hispánců je  pak osmkrát více pravděpodobné, že napadnou bílé, než naopak.

Dále statistiky ukazují, jak často si zločinci z každé skupiny, vybírají oběti z řad jiných ras.Pokud bílí páchají trestnou činnost, vyberou si v 82,4 % oběti mezi bílými a téměř nikdy nezaútočí na černé, naproti tomu černoši napadají bílé stejně často, jako černé.Oproti údajům z před deseti let, se ukazuje relativní pokles násilných trestných činů páchaných černochy.Je ale pravděpodobné, že tento pokles je způsoben tím, že tito černoši jsou dnes za mřížemi.Jeden z každých 15 černochů mužského pohlaví je nyní ve vězení, na rozdíl od jednoho z 36 Hispánců a jednoho ze 106 bělochů.

Je tak zřejmé, že pravděpodobnost zvýšení zločinnosti s přílivem těchto ras je vysoká, ač se nás oficiální místa snaží chlácholit, a označují tyto obavy za iracionální.Jejich tvrzení jsou ale založena jen na víře, nikoliv na faktech a jedná se tak čistě jen o zbožná přání, zatímco zkušenosti s těmito etniky z USA, jsou doloženy statistickými daty, která jsou ovšem mainstreamovými médii a politiky, nejspíše záměrně ignorována a zatajována.Ukazuje se tedy, že xenofobní tendence jsou tak v tomto směru naprosto racionální, nikoliv iracionální, a uvedená data potvrzují, že jsou zcela na místě.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s