Pohádka o globálním oteplovaní


Stejně jako neexistuje globální klima, nexistuje ani globální oteplování.Globální klimatologie je tak ukázkový oxymoron.Globální klimatologové se snaží argumentovat daty, která jejich hypotézy podporují a ignorují skutečnosti, které se jim do jejich modelu nehodí, nebo je prostě zatajují.Jedná se tak o ukázkové pavědecké praktiky.Tímto by jsme mohli skončit, jelikož něčím co používá pavědecké metody se nemá smysl dál zabývat.Protože však “klimatická loby” se neustále snaží prostřednictvím masmédií masírovat masy, zmíníme zde několik příkladů pochybných metod, které využívá.

Global Warming in the Past 1000 yearsArgumentační faulty

Jedná se o dobře známé logické klamy.Má se tak díky sofistice vytvořit přesvědčení, že jistý jev je příčinou jevů jiného, aniž to lze prokázat, tedy konktrétně Nón Causa Pro Causa, případně Post Hoc Ergo Propter Hoc.V tomto případě, že úroveň CO2 nějak souvisí s oteplováním, přičemž to nebylo nikdy prokázáno.Učebnicový příklad těchto metod lze nalézt v tomto článku.

Konsensus

Jedním z hlavních argumentů šarlatánů sloužících oteplovací loby je, že se jistá skupina rádoby vědců či politiků na tomto závěru shodla.To opět může působit na běžného člověka velmi důvěryhodně, jedná se však jen o další logický klam – kladení důrazu na autority,  jelikož shoda ještě nic nedokazuje.Ve vědě se na shodu názorů nehraje a z historie známe dost případů, kdy se vědecké kapacity, shodly na naprostých nesmyslech.

Netransparentnost

Zastánci oteplování způsobeného vysokou produkcí CO2 jsou proslulí neprůhledností jejich metodik.Například autorovi nechvalně známého Hokejkového grafu  trvalo 7 let, než dodal data z kterých vycházel.To ovšem zastáncům hypotézy vůbec nebránilo, aby ho po celou dobu prezentovali jako fakt.Samozřejmě velkou vinu nesou v tomto případě masmédia, která jsou buď zkorumpovaná a pokud ne, tak šíří každý nesmysl, který slibuje nějaký zisk.Upozornění na seriózní práce tak v masmédiích sotva najdete.Prezentaci primitivního grafu pochopí každý Franta, porozumět seriózní studii, však už vyžaduje pár desítek minut soustředění a to je pro většinu lidí zbytečný luxus, nebo nad jejich síly.

Ignorace jiných vlivů

Globální teoretici zcela ignorují jiné vlivy, které podle výzkumu prokazatelně v minulosti způsobily, jak významné tak méně významné změny podnebí.Příkladem mohu být Milankovičovy cykly, změny intenzity záření Slunce, nebo termohalinni výměník.

Ignorace historických záznamů

Oteplovací teoretici zcela ignorují záznamy ze sedmnáctého století a starší.Je to pochopitelné.Z těchto záznamů lze totiž snadno vyčíst, že letní teploty se pohybovaly v 15. století v průměru 2 stupně výše než dnes, takže žně začínaly běžné o 20 dnů dříve.Římané pěstovali na území dnešní Británie víno a v Grónsku pěstovali Vikignové pšenici.To vše jasně vyvrací hypotézu, že vysoká produkce CO2 způsobila oteplování až v tzv. industriální éře, tedy asi od roku 1750.Všechna data pocházející z dob před tímto rokem, musí být tedy utajena.

Rádoby kouzelný CO2

CO2 tak má být tím hlavním viníkem současného oteplování a propagátoři oteplování se jim ohání na každém kroku.CO2 ovšem není zdaleka jediným skleníkovým plynem a rozhodně ne tím nejdůležitějším, tím je vodní pára, která způsobuje asi 90% jevů.CO2 se ovšem nejlépe hodí k tomu, aby šlo manipulovat veřejné mínění, jelikož jeho zvýšenou produkci v důsledku industrializace nelze popřít.Vliv CO2 jako skleníkového plynu taky nikdo nechce popírat, problém je ovšem v tom, že jeho nárůst a především jeho vliv se zkresluje a ve skutečnosti je marginální.Vztah mezi koncentrací CO2 a oteplováním totiž není lineární.Podle dosavadních pozorování jsme tak od počátku industrializace vyčerpali minimálně 50% skleníkového potenciálu CO2, úroveň koncentrace CO2 by tak musela růst exponenciálně, aby teplota rostla lineárně.

Existuje mnoho studií, pozorování a argumentů, které hypotézu která prosazuje oteplování v důsledku produkce CO2 zcela vyvrací a její zastánce usvědčují v lepším případě jako zcela nekompetentní.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s