Death by Medicine VS Death by Guns


V období kdy doktoři stávkují, úmrtnost klesá.Statistické údaje obsažené ve studii Death by Medicine tomu odpovídají.Vinou lékařů a chybné  lékařské péče, jen v USA za deset let zemřelo téměř 8 milionů lidí.Počet zbytečně hospitalizovaných dosahuje ročně 9 milionů a nepotřebných zákroků, je ročně provedeno 7,5 milionů.Obětí současné medicíny je tak více, než  všech obětí  válek, které USA vybojovaly v celé své historii.

wafenLidé dnes často přistupují k medicíně s vírou, že léky, vakcíny a další preparáty, které jsou jim lékaři předepisovány, prošly důkladnými testy.Skutečnost je ovšem dost odlišná.Jen menší část je takto otestována, což při několika tisících nových medikamentů každoročně uváděných na trh farmaceutickými firmami, asi moc nepřekvapí.Testy jsou pak prováděny na zdravých lidech bez interakce s dalšími preparáty, takže s reálnou situací nemají mnoho společného.Ani zodpovědní lékaři pak při největší snaze, nejsou za této situace schopni vycházet ze svých zkušeností a jsou odkázáni na informace od výrobců těchto preparátů.V současnosti, kdy  má lékař na jednoho pacienta sotva pár minut, se tak blížíme situaci, kterou před více než dvěma sty lety popsal Voltaire: „Lékaři předepisují léky, o nichž toho málo vědí – proti nemocím, o nichž vědí ještě míň – lidem, o jejichž stavu nevědí vůbec nic.“

Pokud pak počty mrtvých, za něž nese odpovědnost medicína, porovnáme s počty zabitých střelnými zbraněmi, které jsou jak nám stále papouškují mainstreamová media, tak nebezpečné, dojdeme k zajímavému výsledku.Zatímco zbraně jsou v USA zodpovědné za asi 30 tísíc úmrtí ročně, medicína nese odpovědnost za více jak dvacetinásobek usmrcených.Z tohoto srovnání je tedy jasné, že zbraně jsou oproti doktorům prakticky neškodné.Jinak řečeno, riziko, že budete zabiti střelnou zbraní, je více jak 20x nižší, než riziko, že vás zabije doktor, nebo “léčba”, kterou vám naordinuje.Je tedy opravdu na zvážení, kdy už je skutečně nutné, lékařskou péči vyhledat.Z tohoto poměru tak nějak vychází, že pokud možno, tak nikdy.Ve skutečnosti je to ještě o dost horší a tato statistika do jisté míry klame.Vzhledem k tomu, že mnozí střelci, byli v době spáchání činu, pod vlivem psychofarmak, která měli předepsaná lékařem, by jejich oběti neměly jít na vrub palným zbraním, ale opět medicíně.Minimálně 35 střelců ze škol, se dopustilo těchto činů pod vlivem psychofarmak.

Tyto počty lékaři usmrcených jsou pak vzhledem k tomu, že v USA je pouze 700,000 lékařů, zatímco je tam zhruba 80 milionů majitelů střelných zbraní, opravdu zarážející.Je tedy zřejmé, že i když zbraně  nejsou neškodné a mohou zabíjet, ve srovnání s dnešní prý vědeckou medicínou, jsou to jen hračky pro děti.Závislá masmédia se nás přesto snaží stále přesvědčovat, že střelné zbraně, které mají na svědomí minimum zabití jsou špatné, zatímco vakcíny, chemoterapie, farmaka, která nás zabíjí masově, jsou prý dobrá a podle mainstreamové masáže, prý dokonce zdraví prospěšná.Masmedia by tak měla varovat především před zabijáky v bílých pláštích a léky které předepisují, a zbraní si  pro jejich bezvýznamnou nebezpečnost, vůbec přestat všímat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s