Farmaloby jásá, souvislost mezi autismem a očkováním se prý neprokázala


Autorka článku na webu Zdravotnického deníku poukazuje na studii, kterou si zadali sami odpůrci očkování a jež neprokázala přímou souvislost mezi autismem a vakcinací.Přestože v článku nenajdeme odkaz na zdroj, o jakou studii se jednalo,  budeme ale pro tentokrát akceptovat tvrzení autorky, že studie splnila všechny náležitosti a její závěry jsou tedy relevantní, i když zadavatel studie SaveMinds, má vůči její interpretaci jisté výhrady.Nakonec zde nejde tak ani o jednu studii, protože jedna studie ještě nic nedokazuje.Existují i jiné studie, které došly k opačnému závěru a soudy už odškodnily na jejich základě postižené autismem, který mělo vyvolat očkování některými vakcínami.Autorka článku Ludmila Hamplová, se však drží této studie jako lejno košile a radostně hýká nad jejími zavěry.

fictionTo o co tu ovšem jde v prvé řadě je, že článek je opět ukázková sofistika a je plný demagogických tvrzení, takže i kdyby ona oslavovaná studie byla nakonec naprosto korektní a její výsledky v důsledku nenapadnutelné, nic to nemění na tom, že se opět autoři píšící pro Zdravotní deník, snaží čtenáře mystifikovat.Předně tak autorka článku čtenáře uvádí v omyl, když píše, že kritici očkování tvrdí, že vakcíny způsobují autismus.To je pokud ne vyložená lež, tak minimálně demagogie.Kritici poukazující na rizika vzniku autismu, ho dávají do souvislosti jen s některými adjuvants obsaženými ve vakcínách, a to především na bázi hliníku, nikoliv plošně se všemi vakcínami a potažmo očkováním.Mnozí kritici vakcinace pak riziko autismu ve svých materiálech vůbec nezmiňují.

Vrcholem pak je tvrzení, že spojování autismu s očkováním, je pro celosvětové, ale i české nebo slovenské, antiočkovací hnutí, jednou ze základních myšlenek.To je samozřejmě nesmysl, spousta kritiků očkování k žádnému hnutí nepatří a bohatě si vystačí s tím, že je očkování zcela zbytečné, což taky v nedávné době potvrdilo britské GMC.Autorka článku tak háže všechny kritiky vakcinace do jednoho pytle, ať už jejich argumenty jsou jakékoliv, a snaží se tak vytvořit dojem, že všichni patří k jakémusi organizovanému hnutí, které chce asi zničit, očkovací loby.Ono napadat “antivakcinační hnuti” do kterého podle autorky zřejmě patří i GMC a FDA, je mnohem snadnější, než napadat konkrétní argumenty, takže je zde cítit ad hominem na sto honů.

Autorka se ve snaze přesvědčit čtenáře, že vakcinace není nebezpečná, dovolává dokonce vědeckých důkazů a poukazuje na to, že pokud se dva děje odehrají ve stejné době, ještě neznamená, že spolu příčinně souvisí.S tím se nedá než souhlasit, je jen škoda, že autorka aplikuje tento princip pouze k vyvrácení příčinnosti mezi očkováním a autismem, ale už ne globálně na  očkování a rádoby souvislost s eredikaci chorob, proti kterým bylo očkování nasazeno, kde farmaloby používá identický logický klam jako hlavní “argument” pro to, že je vakcinace  účinná.

Na závěr je třeba poznamenat, že ačkoliv zmíněná studie podle tvrzení autorky článku, souvislost mezi očkováním a autismem údajně vyvrátila, přímo na webu FDA , je dostupný příbalový leták výrobce vakcíny Tripedia, dle kterého se mezi nežádoucími účinky mohou podle hlášení objevit idiopatická trombocytopenická purpura, SIDS, anafylaktická reakce, celulitida, autismus, křeče/grand mal křeče, encefalopatie, hypotonie, neuropatie, somnolence a apnoe.Autorka se tak svými tvrzeními dostává do  rozporu s tím, co deklaruje na svém webu samotná FDA a dovolíme si tvrdit, že FDA a výrobce vakcín bude v tomto směru spolehlivější, a bude mít především spolehlivější zdroje, než pisálci ze Zdravotního deníku, vyvozující závěry z jedné studie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s