Na Ukrajině se objevila obrna, farmaloby opět spouští očkovací agitku


Zdravotnický deník, hlásná trouba očkovací loby, opět agituje za očkování proti obrně, tentokrát na Ukrajině.Autor článku sice přiznává, že případy obrny na Ukrajině způsobil  zmutovaný virus, pocházející z vakcíny, jedním dechem ovšem dodává, že je třeba dál očkovat.Je to podobná situace, jako v případě vakcíny proti chřipce, která přesto, že je prakticky k ničemu, očkování touto vakcínou, je stále zdravotnickými autoritami doporučuváno.

BG1Případy obrny na Ukrajině, provakcinační zdroje  automaticky dávají do přímé souvislosti s proočkovaností tamního obyvatelstva, která je v případě obrny, na Ukrajině prý velmi nízká.Zastánci očkování sice nemají pro to, že výskyt obrny způsobila nízká proočkovanost žádný důkaz, ale podle očkovacího evangelia, založeného na zásadě současně a tedy proto, to tak musí být.Autor článku sice připouští, že by na výskyt obrny mohl mít vliv i válečný konflikt na Ukrajině, nicméně nízká proočkovanost je prý klíčová a válka která silně ovlivnila životní úroveň, je údajně až vedleší.Statistické záznamy, které článek ignoruje, ale jasně ukazují, že epidemie obrny i dalších infekčních chorob, se objevovaly především v období válek, nebo v dobách, kdy klesala významně životní úroveň obyvatelstva, a to v letech, kdy se ještě proti nim neočkovalo, proočkovanost populace byla tedy nulová, a s jejich výskytem, nemohla nijak souviset.

Zatímco tedy Zdravotnický deník agituje za očkování proti obrně na Ukrajině, zapomíná už zmínit, co způsobila vakcinace proti obrně v Indii, která  v roce 2014 oznámila 53 000 případů NPAFP (Non Polio Acute Flaccid Paralysis) za posledních 13 měsíců a letos je tam hlášeno minimálně dalších 18 000 případů.Indie tak po těchto zkušenostech od očkování upouští.Tento pavědecký experiment, ji však stál jednu miliardu dolarů, tísíce zmrzačených a mnoho mrtvých.NPAFP má stejné příznaky jako “pravá” obrna, ovšem úmrtnost je v případě NPAFP dvojnásobná.Tyto skutečnosti ovšem očkovací loby nebrání, aby prohlašovala, že očkovací kampaň v Indii, je obrovský úspěch.Podle mainstreamové propagandy, je tak Indie “polio free”.O desetitisících případů NPAFP, která má dvojnásobnou úmrtnost,  samozřejmě v mainstreamu nenajdete ani čárku.

Na závěr si autor článku na webu ZD neodpustil oblíbený evergreen, když tvrdí, že v 50. a 60. letech, se o eradikaci obrny zasloužilo očkování.To že v letech 1954/55 WHO radikálně změnila diagnostická kritéria pro  obrnu, což zajistilo, že obrna virtuálně vymizela jen na papíře – respektive v mnoha případech, se před rokem 1954 o obrnu nejednalo, se v článku pochopitelně nedočteme.Jelikož autor vystudoval farmacii a je tedy vzdělán v oboru, musí mu být tyto skutečnosti známy a otázkou tak je, co touto demagogií sleduje.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s