Xenofobie – dar evoluce


Mainstreamová závislá media se usilovně snaží o to, aby xenofobie byla ve společnosti vnímána jako cosi nepatřičného, ba přímo patologického.Objevila se i výzva “vědců”, kterou podpořili i někteří ministři.Xenofobie pak je prý  podle Dienstbiera pro demokracii větším nebezpečím než imigranti.Tady se mimochodem  Dienstbier hloupě podřekl, když přiznal, že považuje imigranty za nebezpečí pro demokracii, což je u ministra, který má na starosti lidská prává, docela zvláštní.

xenoOdkazovaný článek je především víc než cokoliv jiného, ukázkovým logickým klamem, jelikož  klade důraz na to, že výzva pochází od jakýchsi vědců a současně na jejich vysoký počet, konkrétně rovnou 2 500.Je zde tedy do očí bijící snaha čtenáře přesvědčit, že když za výzvou stojí vědci a rovnou v tisícových počtech, není o čem diskutovat.Z historie ovšem víme, že to, že za nějakým tvrzením stojí vědec, nebo i více vědců, ještě nic nezaručuje.Vědecká obec se během dějin zastávala tolika nesmyslů, že by to vydalo na celou knihovnu.Není to zase tak dlouho, co vědci tvrdili, že letadlo težší než vzduch nemůže nikdy vzlétnout, a nebo že kameny z nebe padat nemohou, protože tam žádné nejsou.Aby iDnes podalo objektivní informace, muselo by problém rozebrat poněkud hlouběji, a především se zaměřit na fakta a nikoliv na to, kdo za výzvou stojí.To by ovšem už nepůsobilo tak přesvědčivě (logické klamy působí naopak jak víme na čtenáře bez schopnosti kriticky myslet velmi přesvědčivě) a navíc na to jejich redakce nemá potřebné mozkové kapacity.Aby jsme tedy poodhalili tajemství sluníčkovými medii odsuzované xenofobie, budeme se muset trochu zamyslet a zapochybovat o některých rádoby nezvratných postulátech, které se na  nás z mainstreamových medií bez přestání valí.

Xenofobie – obava z něčeho cizího, nedůvěra k němu, strach z něho, není především  něco, co se dá získat výchovou, nebo naučit a tedy ani odnaučit, jak se nám snaží její kritici podsunout, když proti ní chtějí bojovat vzděláváním.Je to pouze reakce na podněty a proto proti ní nelze bojovat, stejně jako nelze bojovat s terorismem, protože terorismus není žádný nepřítel, ale taktika.Xenofobie je taky často  spojována s rasismem, což je další blud.Obavu z cizího můžeme pozorovat už u kojenců od tří měsíců věku, zatímco rasismus u kojenců lze sotva pozorovat.Jelikož rasismus je pak především ideologie, jedná se v případě jeho spojování s xenofobií o nesmysl.Podle “logiky” sluníčkářů, by jsme tedy asi měli začít převychovávat už kojence, protože jsou prokazatelně xenofobní, což je podle ideologů sluníčkové demokratury špatně.Mezi řádky tak na nás  řve sofistika a dokazuje to pouze, že pár hlupáků, chce zvrátit miliony let dlouhý, evoluční vývoj.

Xenofobie ani není žádná nálada, jak se taky v článku tvrdí.Za nálady jsou především zodpovědné neurotransmitery a nejsou tedy reakcí na žádný konkrétní podnět.Spojení “xenofobní nálada” je tedy rovněž úplný nesmysl.To že je strach z cizího vlastní už novorozencům, je důsledkem evolučního vývoje.Reakce které se během vývoje ukázaly jako zbytečné, byly potlačeny, ty které se ukázaly jako potřebné, se dál vyvíjely a posilovaly.Strach z cizího tak překvapivě zůstal zachován nejen u člověka, ale i u zvířat, což vypovídá o jeho nezbytnosti pro přežití a zachování druhu.Jako téměř ve všem, tak i zde, existuje ale jedna vyjímka: Dronte mauricijský, neboli blboun nejapný.Tento pták nebyl vůbec xenofobní, nebál se lidí a byl taky rychle vyhuben.

V moderní společnosti byla nebezpečí, před kterými člověka strach z neznámého chránil před tím, aby ho něco sežralo, nebo jinak ohrozilo, dočasně odstraněna.Nyní se ale opět objevují a objevuje se tedy i xenofobie.Znamená to tedy, že je něco špatně s člověkem?Nikoliv, něco je špatně se společností.Je to asi tak, jako když budete zanícený bolestivý prst, “léčit” léky proti bolesti.Odstraníte tak tedy možná symptom, nikoliv však příčinu a možná vás to časem zabije.Dvojnásobně nebezpečné to pak je pro společnosti, které ztratí pud sebezáchovy, přestanou být xenofobní a začnou přijímat cizí destruktivní etnika.

Jelikož jsou tedy obavy z cizího naprosto přirozené a bez nich by jsme dlouho nepřežili, může se u těch, kteří xenofobní reakce postrádají, jednat o chorobu?Je to docela pravděpodobné a poslední poznatky tomu nasvědčují.Existuje totiž prvok Toxoplasma gondii, který u nakažených živočichů způsobuje významné změny chování.Aby se mohl snadno šířit, mění chování především myší tak, že myš ztrácí přirozený  strach a “nechá” se tak sežrat dravcem, nejspíše tedy kočkou.Toxoplasma mění významně i chování u člověka, který se tak stává méně opatrný a ostražitý.V rozvinutých zemích, je pak toxoplasmou nakažena více jak polovina populace.Výzkumem toxoplasmy se už dlouhá léta zabývá Jaroslav Flegr, a je i autorem knihy Pozor, Toxo.Není zatím zcela objasněno, v čem všem toxoplasma mění chování člověka, ale že tito lidé mají sklon k neopatrnému až riskantnímu  jednání je jisté.

Pokud jste tedy xenofobní, můžete si pogratulovat.Xenofobie je jedním z nejvzácnějších darů evoluce a její absence je pro takto postižené jedince nedostatkem, který pro ně může mít vážné, ba přímo fatální následky.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s