TV nova: v Osvětimi prý zabíjely sprchy


TV nova opět předvedla, jakou hodnotu má její zpravodajství.A vzhledem k tomu, že její zpravodajství – pokud se to tak dá vůbec nazývat, je nesledovanější v zemi, je tento stav opravdu tristní.Ve večerních TV novinách z 1.9., uvedla nova ve 25. minutě reportáž, o instalaci ochlazovacího zařízení pro návštěvníky památníku Osvětim, ve formě rozprašovačů, připomínajících vzdáleně sprchy.To prý u některých návštěvníků evokovalo podobnost se sprchami, které měly být podle některých tvrzení, instalovány v plynových komorách a používány k usmrcování osob.

Manipulátorka TV nova následně v reportáži doslova uvedla: “podobné sprchy se smrtícím Zyklonem B, zabily kdysi v plynových komorách statisíce Židů”.Je skutečně faktem, že v počátcích holokaustové literatury, někteří autoři tvrdili, že se k distribuci jedovatého plynu, používaly sprchy.Dokonce si pamatuji, že nám tuto verzi přednášeli i kdysi ve škole.Autoři šířící tuto verzi, ovšem mylně vycházeli z nějakých povídaček z druhé ruky typu JPP (jedna paní povídala) a sami se tak usvědčili, že nikdy žádnou komoru neviděli a neviděli ani v jaké formě se dodával Zyclon B.Ten se totiž distribuoval ve formě granulí poměrně velké hrubosti, takže nešlo o plynnou formu, jak si první mystifikátoři holokaustu představovali, a distribuce pomocí sprch je tedy zhola nemožná.Navíc Zyclon B je ve formě v jaké se distribuoval téměř neškodný – což byl záměr, a nebezpečným se stává až v prostředí o teplotě hodně nad 30 °C, kdy granule začnou uvolňovat jedovaté plyny.

Teorerticky sice existuje možnost, že by se Zyclon B zahříval ve speciálním prostoru a uvolněné jedovaté páry, by se potrubním systémem, vedly do plynové komory.Tuto možnost však žádná holokaustová literatura nezmiňuje, zřejmě právě ze stejného důvodu, proč byla zavržena verze se sprchami – příliš komplikované.Podle verze, která je oficiálně uváděna v samotném památníku Osvětim, byly granule sypány obsluhou speciálními otvory ze střechy a v teplém prostředí se pak měla uvolňovat z granulí učinná látka, což je v zásadním rozporu s tím, co tvrdí TV nova.Přestože tato dnes oficiálně propagovaná verze je podobně nesmyslná, pro lajka je přece jen více přijatelná, než báchorka se sprchami.Dále to zde nemá smysl rozebírat, technickou stránku věci podrobně analyzuje Germar Rudolf ve své více než třísetstránkové studii.Rudolf je ovšem onálepkovaný antisemita, tak to rači nečtěte (ad hominem).

gas1

TV Nova tak šíří verzi, která je dnes dávno opuštěná, pro svou neudržitelnost a zjevnou nesmyslnost.Pro novu to ovšem není problém, protože zřejmě ví, že její diváci spolknou každý nesmysl.Proč se ale v této bizarní reportáži, uchýlila právě k této jedné z nejabsurdnějších verzí (existují ještě více absurbní, včetně té oficiální, uznávanou v současnosti holohoaxovou historiografií), je záhadou.V každém případě, jak napsal Norman Finkelstein, vzhledem k tomu, kolik nesmyslů holocaustový průmysl denně chrlí (a nova je zjevně jeho součástí), je zázrak, že je popíračů tak málo.

obr. 1: originální  Zyclon B

obr. 2  nahoře: plynová komora z let 42 – 45  Osvětim, s udávaným výkonem několik set až tisíc usmrcených osob za hodinu

obr. 2 dole: plynová komora USA, z přelomu 70. a 80. let dvacátého století, s výkonem cca 1 osoba/hodinu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s