Mainstreamová media, milují sofistiku a logické klamy


Pokud je snad  někomu slovo sofistika neznámé, tak se jedná o techniku úmyslného vytváření mylných myšlenkových závěrů.Pracovními nástroji sofistiky, jsou pak logické klamy, nebo taky argumentační klamy, či faulty.Logickým klamům se říká logické ne proto, že by logické skutečně byly, ale jen proto, že tak na  posluchače bez vytříbeného kritického myšlení často působí.A aniž bych chtěl někoho podcenit, jen málo kdo, dokáže bez předchozí průpravy, všechny logické klamy odhalit.

logical-fallacyProč tomu tak je?Inu především proto, že jsme už dlouhá desetiletí masírováni těmito metodami sofistiky, takže je považujeme za regulérní, nikoliv podvodné, kterými ve skutečnosti jsou.A pozor, masmedia, a jejich manipulátoři (oficiálně se jim říká moderátoři, jejich hlavním cílem je ovšem manipulovat), logické klamy milují.Krásnou ukázkou může být rozhovor Pavla Kamase, překladatele knihy Hitlerovy projevy, s manipulátorkou CT 24.Manipulátorka použila celou paletu klamů  od ad hominem, přes slaměného strašáka, až po šikmou plochu – když si Hitlerovy projevy přečtou děti… stanou se z nich nacisti a…Horší ale bude, když se z nich stanou hlupáci.

Logických klamů existuje velké množství.Něktéré  jsou pro pozorného posluchače odhalitelné poměrně snadno, některé jsou už rafinovanější.Uvedu tady ty nejčastěji používané, další pak mužete najít v odkazu na konci článku.

Ad hominem –  je asi nejběžnější klam, kdy se napadá osoba, která přichází s nějakým argumentem a nikoliv samotný argument a snahou je ji znemožnit a znevěrohodnit.

Slaměný strašák – cílem je najít hloupý argument, nebo podsunout stanovisko, které by mohla zastávat protistrana, ale zpravidla jej nezastává.

Argumentace kruhem – velmi oblíbený a častý klam, kdy předpoklad je použit jako argument.

Současně a tedy proto – pokud dva děje probíhají současně, musí spolu souviset.Velmi v oblibě mají astrologové a podobní šarlatáni.

Před tím a tedy proto – podobný jako předchozí, pokud jedna událost předcházela následující, musí spolu souviset.

Šikmá plocha – předpokládá nějakou objektivně nepravděpodobnou až nemožnou posloupnost událostí, která vede k ničivému konci.

Apel na rozšířený názor – tvrzení musí být pravdivé, protože v něj věří většina lidí

Apel na známou osobnost – bohužel velmi často používaný a akceptovaný klam

Sloučená otázka – Otázka, která ve skutečnosti obsahuje otázky dvě.Kladná i záporná odpověď dostane tázaného do pro něj nežádoucí situace.

Další logické klamy najdete zde

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s