Norman Finkelstein: literatura holocaustu je plná nesmyslů a je z vědeckého hlediska bezcenná


Norman Finkelstein je americký spisovatel a politolig židovského původu, který se proslavil především vydáním své knihy, Průmysl holocaustu.Kniha je to pak zajímavá hned z několika důvodů.Především je kniha pozoruhodná tím, že navzdory svému obsahu, se bez problému prodává všude ve světě a to včetně Německa.Jak sám autor říká, nebýt on sám  Žid, těžko by si mohl její vydání dovolit.To bude taky nejspíše příčina toho, že se její vydávání nikdo nesnaží znemožnit.Z mnoha případů totiž víme, jak skončili ti, kteří si dovolili napsat jen zlomek toho, co si ve své knize dovolil Norman Finkelstein.

finkelsteinPřestože oficiální text vydavatele i Wikipedia mluví o tom, že “Finkelstein nezpochybňuje holocaust ani jeho rozsah”, pokud si knihu přečtete – což rozhodně doporučujeme, objevíte v ní velmi zajímavé pasáže, které jsou s tímto tvrzením v zásadním rozporu.Je tedy otázkou, jestli nás vydavatel a Wikipedia chtějí zmást, když nám takto lžou.A o tom že kniha obsahuje opravdu výživné pasáže, nemůže být sporu.Finkelstein v nich nejen holokaust zpochybňuje, respektive označuje literaturu o něm za nesmysly,  ale ho i relativizuje, za což není problém, poslat někoho v Evropě, včetně České republiky do kriminálu, což dokládá například případ Vladimíra Stwory, který nakonec vyvázl “jen” s podmínkou.

“Podle ústavních soudců  justice nechybovala, když zveřejnění překladového článku relativizujícího nacistickou genocidu Židů označila za podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod občana.”

Stwora tedy podle ústavních soudců, holokaust relativizoval, když zveřejnil článek polemizující o počtu obětí a tím se dopustil propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občana.Tak se nyní podívejme na několi ukázek, z knihy Normana Finkelsteina:

“Holocaust  je  ve  skutečnosti  oficiální propagandistickou  indoktrinací,  chrlením  sloganů  a  falešného pohledu  na svět, jejichž skutečným  cílem není vůbec pochopení minulosti,  ale  manipulace  přítomnosti.”

“V  konstruktu Holocaustu je jeho jedinečnost  daná;  prokázat  to je  stanovený úkol, vyvracet to, se rovná popírání holocaustu.”

“Z  této perspektivy  směřuje racionální  chápání  holocaustu k jeho popíráni, protože racionální myšlení odmítá jeho jedineč­nost  a  tajemnost.Tím, že dogma Holocaustu propůjčuje Židům úplnou nevinnost, číní  Izrael a americké židovstvo imunními vůči oprávněné kritice.”

“Vzhledem k tomu, že většina literatury zabývající se  Hitlero­vým konečným řešením lpí na základních dogmatech Holocaustu, je z vědeckého hlediska bezcenná.Oblast literatury  Holocaustu je  opravdu plná nesmyslů, ne-li vyložených podvodů. Zvláště  vý­mluvné je  kulturní  prostředí, které tuto literaturu Holocaustu živí.”

“Vzhledem  k ne­smyslům, které průmysl  Holocaustu denně  chrlí, je  zázrak,  že popíračů je tak málo.”

“Konečné řešení bylo  podle  dnešního  standardního  posuzování vysoce účinným průmyslovým vyvražďováním.Ale jestliže, jak uvádí  průmysl  Holocaustu,  statisíce Židů  přežilo,  nemohlo  být konečné řešení zdaleka  tak  účinné.  Muselo  se jednat  o  náhodnou záležitost –  přesně tak, jak namítají popírači holocaustu.”

“Jen  krůček dělí  tvrzení o jedinečnosti  holocaustu  od  tvrzení, že  holocaust  nemůže  být  racionálně  pochopen. Jestliže  holocaust nemá  v dějinách  obdoby,  musí  se  nacházet  někde  mimo, a proto ho dějiny nedokážou zaznamenat”

“Jestliže je každý, kdo se hlásí k přeživším, opravdu jedním  z nich, koho Hitler vlastně zavraždil?” bouřila se často moje matka.”

Finkelstein tedy považuje vetšinu literatury o holokaustu za plnou nesmyslů a z vědeckého hlediska bezcenou.Holokaust pak vůbec považuje za propagandistickou indoktrinaci a racionalní chápání holokaustu, podle něj nutně vede k jeho popírání.Pokud se v případě oficiální verze holokaustu jedná o dogma, jak píše, je samozřejmě jeho vědecké zkoumání nemožné, protože dogma jakýkoliv vědecký skepticismus, natož zpochybnění nepřipouští.Pokud ale přece jen toto dogma porušíte a podrobíte oficiální holokaustovou teorii kritickému vědeckému zkoumání a tedy nutně i zpochybnění, bez kterého se žádný vědecký výzkum nemůže obejít, dostanete se do střetu s inkvizičním zákonem, který něco takového zakazuje a taky trestá.Perlou pak je tvrzení, které zastává především Elie Wiesel, hlavní vykladač holokaustu, a to že:

“Holocaust je jedinečný, protože je nevysvětlitelný, a je nevysvětlitelný, pro­tože je jedinečný.”

Tady už se jedná přímo o zbožnění holokaustu a to pochopitelně nepřipouští jakékoli racionální chápání.Otázkou pak ovšem je, jak lze trvat na nějakých  konkrétních číslech – v případě Stwory 4mil versus 6 mil, a na tomto základě pak posuzovat, zda se jedná o relativizaci, či zpochybnění, když je holokaust vlastně nevysvětlitelný.

Norman Finkelstein a jeho kniha jsou tak ukázkovým příkladem, že zákony které platí pro neŽidy, neplatí stejně tak pro Židy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s